Mária Terézia uzdravila zdravotníctvo aj v Kempelenopolise

V októbri 1728 nariadil uhorský kráľ Karol III. vybudovať na hranici s Osmanskou ríšou karanténne stanice. Bolo to v dejinách Uhorska prvýkrát, čo týmto spôsobom panovník skúšal zabrániť šíreniu morovej epidémie. Jeho dcéra Mária Terézia (1717 - 1780) mala vtedy niečo vyše 11 rokov. Keď po...

Prečítajte si celý blog