sprevádzam dejinami Bratislavy

tematické prehliadky  |  prehliadky na želanie

tvorím blogy

inšpiratívne osobnosti  |  dejiny Bratislavy  |  osobné  rozhovory

máj 2021

Vitajte na mojej web stránke. Nech sa páči, prečítajte si blogy. Píšem ich pre vás.

Od januára 2021 som začala písať blogy o mojich ďalších inšpiratívnych osobnostiach. Snažím sa podrobne spoznať ich život, aby som vám ho mohla opísať pútavo a výstižne.

Uff, je to náročné. Najviac času mi zaberá rozhodnutie, čo vynechať, čo rozpísať. Na jednej strane chcem, aby ste sa o tej-ktorej osobnosti dozvedeli všetko to, čo som zistila. Na druhej strane je toho vždy tak veľa, že by to zabralo aj celú knihu. Veď život človeka je vždy tak zaujímavý.

Nuž teda, drahé čitateľky, drahí čitatelia, ponúkam vám moje najrozsiahlejšie dielo v 3 častiach život uhorského archeológa Františka Flóriša Rómera. Prajem vám inšpiratívne čítanie.

Facebook stránka Katarína Králiková

Ďakujem za každé zdieľanie ♥.

nový blog

#katarinakralikova

František Flóriš Rómer prvý univerzitný profesor archeológie v Uhorsku (3/3)

František Flóriš Rómer prekonal náročné obdobie. Potom, ako vyštudoval za kňaza stal sa učiteľom prírodných vied. Najprv v Győri, potom v rodnom Prešporku. Tam sa ako vlastenec zapojil do boja proti cisárovi. Odsúdili ho za to na väzenie. Po piatich rokoch dostal amnestiu, ale slobodu nemal. V nasledujúcej etape si prešiel akýmsi očistcom na zemi. A potom sa v plnej sile pustil do práce. Vytvoril to, čím sa zapísal do dejín. Príbeh Flóriša Rómera začal blogom ... na ceste k vysnívanému povolaniu...

Prečítajte si celý blog
Romerov dom FOTO Katarína Králiková (1)

František Flóriš Rómer revolucionár v rodnom Prešporku (2/3)

V roku 1845 sa 30-ročný František Flóriš Rómer vrátil do rodného Prešporku. Pozvali ho, aby sa stal profesorom prírodných vied na Kráľovskom gymnáziu. Potrebovali totiž učiteľa predmetov, o ktoré nikto nejavil záujem, ktoré však mal Flóriš Rómer najradšej. Hádam by sa aj tešil, keby prostredie, do ktorého mal prísť, bolo známe svojou pokrokovosťou vo vzdelávaní. Ale kdeže! Staromódne vyučovacie metódy, zastaralý obsah učiva, nezáživné prednášky a unudení študenti. Tomuto všetkému sa mal...

Prečítajte si celý blog
BA Sad Janka Kráľa leto 2020 FOTO Katarína Králiková (7)

František Flóriš Rómer na ceste k vysnívanému povolaniu (1/3)

František Floridus Rómer je v Bratislave známy ako spoluzakladateľ Múzea mesta Bratislavy. Jeho busta stojí na nádvorí Starej radnice, kde múzeum sídli. Vyšla o ňom pútava rozprávková knižka, niekoľko článkov a v roku 2015 bol jeho životu a dielu venovaný celý Zborník Múzea mesta Bratislavy. Napriek tomu sa na prehliadkach stretávam s tým, že ľudia nevedia presne, kto to bol. Píšem o ňom však hlavne preto, že František Rómer je mojou inšpiratívnou osobnosťou, úplne inou, ako všetky doterajšie....

Prečítajte si celý blog
František Floriš Rómer busta muzeum BA FOTO Katarína Králiková

kalendár

Počas trvania COVID-19 pandémie nerobím prehliadky.
Sledujte, prosím, moju web stránku, alebo si nechajte posielať novinky e-mailom.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie