Flóriš Rómer, priekopník archeológie

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Flóriš Rómer, priekopník archeológie

Len tomu, kto pre niečo horí sa darí trochu zohriať aj toho druhého,“ hovorieval Flóriš Rómer (1815 – 1889). Jeho životná cesta k vytúženému poslaniu objavovať pradávnu históriu viedla z rodného Prešporku po celom Uhorsku. Nebola ľahká. Flóriš Rómer však prekážky prijímal ako príležitosti. V rodnom Prešporku zanechal stopy priekopníka. Na mnohé sa už zabudlo, ale viaceré nájdeme dodnes. Trasa v historickom jadre Bratislavy nás povedie popri budovách, s ktorými bol Flóriš Rómer spätý ako dieťa, študent, pedagóg, väzeň a predovšetkým ako zanietený archeológ. Na prehliadke vám jeho životné míľniky priblíži sprievodkyňa Katarína Králiková.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573