Fašiangové zábavy v meste na Dunaji

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Fašiangové zábavy v meste na Dunaji

Mesto na Dunaji – to je bývalý Prešporok i dnešná Bratislava. Mesto, ktoré milovalo plesy a tie cez fašiangy najviac. Počas prehliadky uvidíte miesta, kde sa  konali reprezentačné plesy, maškarné bály, fašiangové zábavy aj spolkové tanečné večierky.

Dozviete sa o dejinách plesov, o plesovej móde aj o plesových patrónoch. Priblížime si tiež dobovú plesovú etiketu, tanečný poriadok a aj vplyv politiky na fašiangové plesy v meste na Dunaji.

Prehliadka je špeciálne prispôsobená pre Nepočujúcich, no vítaní sú všetci. Uskutoční sa v historickom jadre Bratislavy, trvá 90 minút a končí na Námestí Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou, kde Hlavné mesto SR Bratislava a BKIS všetkých pozýva na bohatý program v rámci podujatia Bratislavské Fašiangy .

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573