DÓM Katedrála sv. Martina

 • termín dohodou
 • 90 minút
 • 5 € / osoba nad 18 rokov
 • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

 • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
 • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
 • pedagogický sprievod zdarma

Počas 60 minútovej komentovanej prehliadky vo vnútri DÓM Katedrály sv. Martina spoznáte jej architektúru a umeleckú výzdobu. Dozviete sa, aké osobnosti späté s dejinami katedrály a kaplniek sv. Anny a sv. Jána Almužníka. Priblížime si aj život svätcov a svätíc na jednotlivých oltároch a nevynecháme ani korunovácie a iné významné udalosti, ktoré sa udiali v DÓM Katedrále sv. Martina.

UPOZORNENIE:
Prehliadka v interiéri DÓM Katedrály sv. Martina je možná iba cez mikrofón napojený na slúchadlo pre každého účastníka tak, aby sa jednotlivé turistické skupiny nerušili a najmä, aby bola zabezpečená dôstojnosť tohto sakrálneho priestoru. Slúchadlá sú spoplatnené sumou 4,20 € za 1 kus. Je potrebné ich vopred rezervovať. Rezerváciu zabezpečujem ja, ako sprievodkyňa. Poplatok za slúchadla sa platí priamo pri preberaní v pokladni v budove Martineum, ktorá má vstup z južnej strany DOM Katedrály sv. Martina na Rudnayovom nám., kde máme zraz a odkiaľ si pôjdeme spoločne vyzdvihnúť slúchadlá.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

VOPZ 2023/ Pistoriho palác

komentovaná prehliadka intreriéru, veže a podkrovia paláca

 • nedeľa, 4. júna 2023
 • 16:30 hod. v podchode, pri vstupe do paláca zo Štefánikovej ul.
 • organizátor: Staromestské centrum kultúry - Pistoriho palác,
 • miesto: Štefánikova 25, Bratislava
 • 0 €
 • registrácia nie je potrebná
 • prehliadka je bariérová (po schodoch)

Staromestské centrum kultúry vás v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad 2023 pozýva spoznať zaujímavosti späté s Pistoriho palácom.

Počas 75 minútovej prehliadky vám porozprávam o tom, akým lekárnikom bol Félix Pistori i to, ako sa zoznámil s mladou Idou. Dozviete sa, prečo si dal postaviť palác na dnešnej Štefánikovej ulici, aké mal s palácom plány a kto v ňom žil po jeho smrti. Prezrieme si jeho dávne komnaty a priblížime si tak i jeho architektúru a funkcie paláca až do dnešných dní.