DÓM Katedrála sv. Martina

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 10 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 5 osôb
  • pri skupine nad 20 osôb je cena na mieru

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 5 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

DÓM Katedrála sv. Martina

Počas 60 minútovej komentovanej prehliadky vo vnútri DÓM Katedrály sv. Martina spoznáte jej architektúru a umeleckú výzdobu. Dozviete sa, aké osobnosti späté s dejinami katedrály a kaplniek sv. Anny a sv. Jána Almužníka. Priblížime si aj život svätcov a svätíc na jednotlivých oltároch a nevynecháme ani korunovácie a iné významné udalosti, ktoré sa udiali v DÓM Katedrále sv. Martina.

UPOZORNENIE:
Prehliadka v interiéri DÓM Katedrály sv. Martina je možná iba cez mikrofón napojený na slúchadlo pre každého účastníka tak, aby sa jednotlivé turistické skupiny nerušili a najmä, aby bola zabezpečená dôstojnosť tohto sakrálneho priestoru. Slúchadlá sú spoplatnené sumou 4,20 € za 1 kus. Je potrebné ich vopred rezervovať. Rezerváciu zabezpečujem ja, ako sprievodkyňa. Poplatok za slúchadla sa platí priamo pri preberaní v pokladni v budove Martineum, ktorá má vstup z južnej strany DOM Katedrály sv. Martina na Rudnayovom nám., kde máme zraz a odkiaľ si pôjdeme spoločne vyzdvihnúť slúchadlá.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.