Sv. Alžbeta Durínska, uhorská princezná

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 10 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 5 osôb
  • pri skupine nad 20 osôb je cena na mieru

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 5 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Sv. Alžbeta Durínska, uhorská princezná

Spoznáte životný príbeh svätej Alžbety Durínskej (1207 – 1231), pôvodom dcéry uhorského kráľa Ondreja II. a Gertrúdy Meranskej. Trasa vedie z Bratislavského hradu cez historické jadro Bratislavy až ku Kostolu sv. Alžbety, známemu ako Modrý kostolík. Pripomenieme si celoeurópske oslavy 700. výročia jej narodenia, vrátane sôch, pamätníkov a kostolov s patrocíniom sv. Alžbety, Dozviete sa tiež o spôsobe vyobrazení sv. Alžbety , o jej atribútoch a tiež o činnosti tých, ktorých inšpirovala sv. Alžbeta.

Prečítajte si môj blog: Alžbeta Durínska: Z princeznej opustená chudobná svätica.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.