Sv. Alžbeta Durínska, uhorská princezná

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Sv. Alžbeta Durínska, uhorská princezná

Spoznáte životný príbeh svätej Alžbety Durínskej (1207 – 1231), pôvodom dcéry uhorského kráľa Ondreja II. a Gertrúdy Meranskej. Trasa vedie z Bratislavského hradu cez historické jadro Bratislavy až ku Kostolu sv. Alžbety, známemu ako Modrý kostolík. Pripomenieme si celoeurópske oslavy 700. výročia jej narodenia, vrátane sôch, pamätníkov a kostolov s patrocíniom sv. Alžbety, Dozviete sa tiež o spôsobe vyobrazení sv. Alžbety , o jej atribútoch a tiež o činnosti tých, ktorých inšpirovala sv. Alžbeta.

Prečítajte si môj blog: Alžbeta Durínska: Z princeznej opustená chudobná svätica.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573