chránim vaše osobné údaje

♥   ako svoj poklad  ♥   ako kážu zákony  ♥   ako oko v hlave   ♥

Katarína Králiková – S

pravidlá ochrany osobných údajov

GDPR

Z

Údaje o fyzických osobách, ktoré zbieram:

 • e-mailová adresa
 • IP adresa
R

Účel, na ktorý osobné údaje potrebujem:

 • zasielanie e-mailom linky na blogy ako VÍKENDOVÉ ČÍTANIE
 • zasielanie e-mailom pripomienky na prehliadky 8, 4 a 2 dni vopred
 • sledovanie štatistiky čítanosti blogov

Spôsob, akým osobné údaje zbieram:

 • registráciou cez formulár Zaregistrujte sa na tejto stránke
 • zaslaním e-mailu

Správca osobných údajov:

 • Mgr. Katarína Králiková, Zochova 16/ XI., 811 03 Bratislava, info@katarinakralikova.sk, 0915546132

Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom:

 • Mgr. Katarína Králiková, Zochova 16/ XI., 811 03 Bratislava, info@katarinakralikova.sk, 0915546132

Doba uchovávania osobných údajov:

 • odo dňa registrácie do dňa odhlásenia sa
h

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Na základe zákona č. 18/ 2018 o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
 • právo “byť zabudnutý”, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť
 • máte právo sa dotázať, aké osobné údaje o vás spracovávam
i

Viac informácii o GDRP:

 • Všetky informácie o GDPR sú na webovej stránke 
 • Úrad na ochranu osobných údajov GDPR (anglicky General Data Protection Regulation) je právne záväzná regulácia, ktorá zavádza úplne nové pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, a to vrátane vysokých sankcií za ich porušenie.
 • Tým, že tieto pravidlá boli prijaté formou európskeho nariadenia, GDPR sa vo všetkých krajinách Európskej únie uplatní jednotne. GDPR má navyše prednosť pred všetkými európskymi zákonmi o ochrane osobných údajov, ktoré budú mať voči GDPR hlavne doplnkovú funkciu.
Q

Spôsob odhlásenia, vymazania a zabudnutia osobných údajov:

 • výmazom z adresára, kde sú osobné údaje uložené

Prehlásenie:

Čestne prehlasujem, že dôvera, s ktorou ste mi zverili svoje osobné údaje je pre mňa posvätná rovnako ako zákony a nariadenia Európskej únie a preto urobím všetko preto, aby boli vaše osobné údaje u mňa v bezpečí.
}

Platnosť:

V Bratislave, 24. mája 2018