Láska v Prešporku

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

To by ste sa divili, ako veľmi láska a medziľudské vzťahy vplývali na naše dejiny. Počas prehliadky sa dozviete, čo spôsobila tragická láska a aké dôsledky mala zakázaná láska medzi ľuďmi v Prešporku. Uvidíte domy a budovy, kde sa láska zrodila, kostoly, kde lásku spečatili aj miesta, kde ju zradili či rozdelili. Príbehy ľudí, skutočných aj tých z povestí nás prenesú do čias, kedy bola manželská láska priam nežiadúca. Nevynecháme ani lásku k vlasti, lásku k mestu či k národu – tá totiž dokáže byť rovnako silná, ako láska človeka k človeku.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Prešporské rozprávky, ktoré sa naozaj stali

bezbariérová prehliadka v centre Bratislavy pre deti od 4 rokov

Krásne i strašidelné príbehy, opísané v prešporských rozprávkach sú často inšpirované skutočnými udalosťami. Počas prehliadky vám porozprávam, ako sa naozaj stali zázraky a kúzla, podivuhodné premeny, napínavé únosy a ďalšie neuveriteľné skutky z rozprávok o dejinách Bratislavy.