Remeslá v Prešporku

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Remeslá v Prešporku

Remeslá, činnosť, na základe ktorej vznikalo naše mesto už v praveku. Počas prehliadky v historickom jadre Bratislavy sa o dejinách remeselnej činnosti v Prešporku. Priblížime si postavenie remeselných učňov, poctivých aj záletných tovarišov a samozrejme hlavne ich pánov, počestných majstrov remeselnej dielne a aj ctihodných cechmajstrov. Nevynecháme ani ženské remeslá, remeselne poskytované služby a prirodzene ani staré-známe najstaršie remeslo. Spoznáte zároveň príbehy svetoznámych remeselníkov z Prešporku aj z Bratislavy.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573