Zdravie v Prešporku

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 10 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 5 osôb
  • pri skupine nad 20 osôb je cena na mieru

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 5 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Zdravie v Prešporku

Počas tejto tematickej prehliadky spoznáte dejiny zdravotnej starostlivosti v Prešporku a dozviete sa, ako sa kedysi ľudia starali o svojej zdravie v niekdajšej Bratislave (vtedy Prešporok) od stredoveku po medzivojnové obdobie.

Trasa v historickom jadre Bratislavy vedie popri miestach, kde boli najstaršie lekárne a domy, v ktorých žili výnimoční lekári.

Pripomenieme si tiež morové epidémie a patrónov pri chorobách.

Porovnáme liečebné metódy, aké používali apatiekári a bylinkárky. Nevynecháme ani príbeh prvej ženy upálenej za čarodejníctvo.

Dozviete sa tiež, kde kvitli bylinkové záhrady a kde postavili vo svojej dobe najmodernejšie nemocnice a detské opatrovne.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.