Vzdelávanie v Prešporku

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 10 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 5 osôb
  • pri skupine nad 20 osôb je cena na mieru

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 5 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Vzdelávanie v Prešporku

Spoznáte ako sa vyvíjalo vzdelávanie v Prešporku (dnes Bratislava) od stredoveku po medzivojnové obdobie. Trasa v historickom jadre Bratislavy vedie popri budovách, kde boli katolícke, evanjelické, mestské, súkromné a dievčenské vzdelávacie inštitúcie a školy. Pripomenieme si osobnosti vzdelávanie ako boli Ján Amos Komenský, Peter Pazmány, Mary Wardová, Matej Bel či Ľudovít Štúr. Dozviete sa tiež, čo mali vedieť pisári Uhorskej kráľovskej komory, budúci rytieri a šľachtické dcéry v konvikte tzv. Notredamiek.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.