Dominanty Bratislavy

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 10 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 5 osôb
  • maximálne 40 ľudí

Školské skupiny:

  • 5 € / osoba do 26 rokov v školskej skupine
  • 0 €/ pedagogický sprievod
  • minimálne 15 osôb
  • maximálne 30 ľudí

Dominanty Bratislavy

Počas prechádzky ulicami historického jadra Bratislavy spoznáte dominanty Bratislavy ako sú Dóm sv. Martina, Michalská brána,  palác Uhorskej komory, Stará radnica, Primaciálny palác a Historická budova Slovenského národného divadla.

Súčasťou prehliadky sú overené tipy na kaviarne a cukrárne.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.