Schöne Náci, posol na korze

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 10 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 5 osôb
  • maximálne 40 ľudí

Školské skupiny:

  • 5 € / osoba do 26 rokov v školskej skupine
  • 0 €/ pedagogický sprievod
  • minimálne 15 osôb
  • maximálne 30 ľudí

Schöne Náci, posol na korze

Počas prechádzky uličkami, ktoré mal Schöne Náci najradšej spoznáme jeho život a posolstvo, ktoré medzi ľudí šíril. Priblížime si dobu, do ktorej sa tento – vlastným menom Ignác Lamár – narodil, v ktorej žil, ale aj tú, ktorú sa snažil pripomínať. Dozvieme sa, kto to bol, prečo získal prezývku Schöne Náci a ako sa z neho stala známa bratislavská postavička.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.