Udalosti v Prešporku

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Udalosti v Prešporku

Historické míľniky a rôzne udalosti, ktoré sa odohrali v Prešporku neraz vplývali na dejiny celého Uhorska. Priblížime si tie najdôležitejšie a aj najzaujímavejšie. Prehliadka vedie ulicami historického jadra Bratislavy. Dozviete sa počas nej nielen o korunováciách, ale aj o udalostiach medzi nimi. O tých krajinských – ako boli zasadnutia Uhorského snemu, kráľovské návštevy, či podpisovania mierových zmlúv. No priblížime si tiež obyčajnejšie, mestské udalosti v Prešporku ako napríklad voľby richtára, jarmoky, jubileá či verejné popravy, ale aj požiare či morové epidémie. Nevynecháme ani udalosti okolo stavania pamätníkov, návštevy svetoznámych umelcov a samozrejme ani okolnosti premenovania názvu mesta Bratislava.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Po stopách lekárne Salvator (+ interiér)

nedeľa, 4. novembra 2023 - 14:30 hod.

organizátor: BKIS

  • pre Nepočujúcich

0 €
registrácia: cez pozvánku pre Nepočujúcich zaslanú mailom

Poďte sa pozrieť na miesta, ktoré súvisia s dejinami lekárne Salvator v Bratislave. Zároveň spoznáte dôvody, pre ktoré bola zriadená, ako sa menili jej zákazníci a čím bola výnimočná v porovnaní s inými lekárňami.

Súčasťou prehliadky bude aj návšteva obnovenej lekárne Salvator, kde si priblížime mnoho zaujímavostí priamo v jej interiéri.