Udalosti v Prešporku

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Historické míľniky a rôzne udalosti, ktoré sa odohrali v Prešporku neraz vplývali na dejiny celého Uhorska. Priblížime si tie najdôležitejšie a aj najzaujímavejšie. Prehliadka vedie ulicami historického jadra Bratislavy. Dozviete sa počas nej nielen o korunováciách, ale aj o udalostiach medzi nimi. O tých krajinských – ako boli zasadnutia Uhorského snemu, kráľovské návštevy, či podpisovania mierových zmlúv. No priblížime si tiež obyčajnejšie, mestské udalosti v Prešporku ako napríklad voľby richtára, jarmoky, jubileá či verejné popravy, ale aj požiare či morové epidémie. Nevynecháme ani udalosti okolo stavania pamätníkov, návštevy svetoznámych umelcov a samozrejme ani okolnosti premenovania názvu mesta Bratislava.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Prešporské rozprávky, ktoré sa naozaj stali

bezbariérová prehliadka v centre Bratislavy pre deti od 4 rokov

Krásne i strašidelné príbehy, opísané v prešporských rozprávkach sú často inšpirované skutočnými udalosťami. Počas prehliadky vám porozprávam, ako sa naozaj stali zázraky a kúzla, podivuhodné premeny, napínavé únosy a ďalšie neuveriteľné skutky z rozprávok o dejinách Bratislavy.