Umenie v Prešporku

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Umenie v Prešporku

Sochárske, výtvarné, hudobné a divadelné umenie si priblížime počas príjemnej prechádzky v historickom jadre Bratislavy. Uvidíte jeho stopy na gotických, renesančných, barokových, klasicistických, secesných ale aj moderných budovách, ktoré stáli v Prešporku a zdobia naše mesto doteraz. Spoznáte zároveň osudy umelcov a ich mecenášov. Prehliadka obohatí vaše poznatky o pohľad na naše dejiny cez vývoj umeleckej tvorby, materiálov a zákazníkov od cirkvi cez panovníkov a šľachticov až po mešťanov a bežných obyvateľov.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573