Národné obrodenie zrodené v Prešporku

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Pre skupiny II. stupňa základných škôl a gymnázií ponúkam interaktívnu prehliadku na tému Národné obrodenie. Trasa vedie z Rudnayovho nám. chronologicky od 18. storočia, kedy študoval na Generálnom seminári Anton Bernolák, cez pôsobenie Alexandra Rudnaya či Jána Hollého. Pokračujeme obdobím štúrovcov, ktorých reprezentuje Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Prehliadka končí na Primaciálnom nám., kde si priblížime život a zásluhy osobnosti Slovenska, ktorou je Milan Rastislav Štefánik.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Prešporské rozprávky, ktoré sa naozaj stali

bezbariérová prehliadka v centre Bratislavy pre deti od 4 rokov

Krásne i strašidelné príbehy, opísané v prešporských rozprávkach sú často inšpirované skutočnými udalosťami. Počas prehliadky vám porozprávam, ako sa naozaj stali zázraky a kúzla, podivuhodné premeny, napínavé únosy a ďalšie neuveriteľné skutky z rozprávok o dejinách Bratislavy.