Národné obrodenie zrodené v Prešporku

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Národné obrodenie zrodené v Prešporku

Pre skupiny II. stupňa základných škôl a gymnázií ponúkam interaktívnu prehliadku na tému Národné obrodenie. Trasa vedie z Rudnayovho nám. chronologicky od 18. storočia, kedy študoval na Generálnom seminári Anton Bernolák, cez pôsobenie Alexandra Rudnaya či Jána Hollého. Pokračujeme obdobím štúrovcov, ktorých reprezentuje Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Prehliadka končí na Primaciálnom nám., kde si priblížime život a zásluhy osobnosti Slovenska, ktorou je Milan Rastislav Štefánik.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573