o mne

príbeh | úspechy | členstvo | vďačnosť

študujem

Zo všetkého najradšej sa učím. Milujem čítať. Robiť si rešerše. Baví ma spoznávať dejiny.

Rada chodievam na odborné prednášky do múzea.

Okrem toho som v septembri 2020 ukončila akreditovaný kurz Múzejná pedagogika.

Od októbra 2020 do júna 2021 som navštevovala kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy I. a II., na ktorom prednášal známy Mgr. Bc. Juraj Kucharík zo SNM-Historické múzeum.

Od septembra 2021 navštevujem akreditovaný kurz Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu, ktorý organizuje BKIS.

spisujem

Vždy som rada písala. Niektoré svoje slohové práce si dodnes pamätám. Lenže písať o histórii, to je niečo úplne iné.

Počas písania blogov sa veľa naučím. Nielen kvôli obsahu textu, ale aj to, ako písať tak, aby to bolo pre vás, čitateľky a čitateľov zaujímavé, obohacujúce, pútavé.

Spočiatku to bolo náročné, ale neskutočne ma to baví. Vychutnávam si tú slobodu písať blogy na vlastnú web stránku, kde nie som obmedzená počtom riadkov či slov.

Veľmi sa odhodlávam písať aj svoj blog na SME.sk. Snáď už rok 2021 je ten, kedy, hoc s malou dušičkou, ale i tak, s veľkou odvahou píšem i tam, kde “hrozí hejt”.

V každom prípade, úžasnou skúsenosťou pre mňa bolo písanie pre Bratislavské noviny, a neskôr aj písanie pre Petržalské noviny, a to až do prepuknutia epidémie v roku 2020.

V každom prípade, tvorím písaním rada.

sprevádzam

Keď som bola malé, asi osemročné dievčatko, išli sme raz s rodičmi na Hrad Krásna Hôrka. Samozrejme, navštívili sme aj Kaštieľ Betliar a celý jeho okolitý park. 

Tam a vtedy som si zaumienila, že raz budem sprievodkyňou na hrade. Oblečená v dobovom kostýme budem rozprávať hosťom o jeho dejinách a tváriť sa, že miestnosti, ktorými prechádzame sú moje komnaty.

Prešlo sto rokov. Teda, vlastne iba tridsať. Na svoj sen som úplne zabudla. Až raz, na jednom zájazde ma zrazu osvietilo. 

Spomenula som si na svoj dávny sen a potom to už išlo rýchlo. Urobila som si prvý možný kurz Sprievodcu cestovného ruchu a začala som sprevádzať. Spočiatku len tak amatérsky, dobrovoľnícky. Ale s veľkým nadšením. 

Odvtedy viem, že toto je moja vysnívaná práca, ktorej súčasťou je všetko, čo milujem. Učenie, písanie, komunikácia s ľuďmi a predovšetkým naše zaujímavé dejiny.

môj príbeh

Všetko sa dá, len treba chcieť.

Narodila som sa v Bardejove, kde som strávila prvé štyri roky života. Toto mesto považujem za svoj domov.

Potom sa naša rodina presťahovala a mojim domovom sa stala malá dedinka Bokša (okr. Stropkov).

Zlaté študentské časy som prežila na Obchodnej akadémii v Bardejove.

Od roku 1996 je mojím domovom Bratislava.

Pracovala som ako referentka vo mzdovej a personálnej učtárni, ako asistentka riaditeľky na právnom oddelení a tiež ako projektová manažérka v občianskom združení.

Počas rodičovskej dovolenky som založila a viedla Rodinné centrum Prešporkovo.

Niekoľko rokov som koordinovala celoslovenské podujatie Míľa pre mamu a tiež celoslovenskú zbierku Rodiny rodinám proti povodniam.

V rámci týchto pozícii som bola zároveň administratorkou projektov a koordinátorkou dobrovoľníkov.

A potom som si povedala, že svoje dlhoročné praktické skúsenosti doplním štúdiom na vysokej škole. Užívala som si prednášky a učenie i stres zo skúšok. Krásne časy.

Ako čas plynul, uvedomila som si, že chcem robiť nie len to, čo viem a na čo mám formálne vzdelanie.

Rozhodla som sa, že chcem robiť to, čo mi robí radosť.

Lásku k histórii som zdedila po oboch rodičoch. Inšpirovali ma tiež moji učitelia. Od detstva ma zaujímali všetky kultúrne pamiatky, hrady, zámky, dejepis, zemepis, literatúra. Milovala som písať slohové práce.

Fascinujú ma príbehy ľudí, ktorí tvorili dejiny Slovenska i, konkrétne, Bratislavy.

A baví ma učiť sa, cestovať a spoznávať nových ľudí…

Až po dlhých dvadsatich rokoch mi teda napadlo, že môžem všetky svoje vedomosti, schopnosti a záujmy skĺbiť a zdieľať s ľuďmi.

V roku 2017 som na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvovala akreditovaný vzdelávací program Sprievodca cestovného ruchu číslo 3232/2016/17/1 a získala som osvedčenie pod číslom EUBA2017/32.

Odvtedy tvorím písaním a sprevádzam dejinami Bratislavy.

V roku 2018 som sa stala členkou a štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia Kempelenopolis, ktorého poslaním je zvyšovať povedomie o živote a diele bratislavského polyhistora Wolfganga von Kempelena, o jeho súčasníkoch, o dobovom i vedeckom kontexte a zároveň propagovať kultúrne dedičstvo a tradície Bratislavy.

V septembri 2020 som v Slovenskom národnom múzeu absolvovala  akreditovaný vzdelávací program Múzejný pedagóg číslo 3509/2016/144/1 a získala som osvedčenie pod číslom SNM-MP/2020/9.

Od októbra 2020 do júna 2021 som navštevovala (osobne, aj online) kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy I. a II., na ktrom pre organizátora Academia Sapientia prednášal Mgr. Juraj Kucharík, kurátor v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu.

Od septembra 2021 navštevujem kurz Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu, ktorý organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

členstvo a dobrovoľníctvo

Mimovládne organizácia, v ktorých pôsobím.

kempelen.info

Kempelenopolis, o. z. je mimovládne neziskové občianske združenie, ktoré spája milovníkov umenia, histórie a vedy s cieľom zvyšovať povedomie o živote a diele bratislavského vynálezcu Wolfganga von Kempelena a jeho súčasníkoch.

nt.sk

Národný Trust, n. o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva – historického prostredia Slovenska. Od roku 2007 organizuje celoslovenské podujatie VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD.

bratislavskerozky.sk

Bratislavské rožky, o. z. je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta a odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám Bratislavčanov a všetkým záujemcom o históriu a kultúru.

moje úspechy

Je ich viac, ale tieto sú aktuálne najdôležitejšie.

Prešporkovo

Založila a 5 rokov som viedla Rodinné centrum Prešporkovo.

Míľa pre mamu

Koordinovala som 4 roky celoslovenské podujatie ku Dňu matiek: Míľa pre mamu.

rozvetvená rodina

Som z veľkej rodiny a neraz mám možnosť “rečniť” na rodinných oslavách.

sprevádzanie

Celý VOPZ 2018 som v Lisztovej záhrade opakovala prehliadky bez striedania.

vrchol sveta

Ja, nešportovec bez kondičky som vyliezla v Tatrách na Poľský hrebeň [=vrch sveta].

výška na Áčka

Popri náročnom zamestnaní som vyštudovala na samé Ačka aj na Bc, aj na Mgr.

makrobiotika

Naučila som sa fantasticky variť makrobiotickú stravu, ktorá mení život.

moja rodina

Môj božský manžel a naše dve úžasné dcérky sú môj NAJDOLEŽITEJŠÍ ÚSPECH.

moje poďakovanie

Ďakujem mojím úžasným rodičom za život, za výchovu, za lásku, ktorú mi prejavovali tak pestro, až ma to naučilo všetkému, čo som potrebovala vedieť.

ďakujem ti, mamka

ďakujem ti, ocko