spoznávam

Zo všetkého najradšej sa učím. Milujem čítať. Robiť si rešerše. Baví ma spoznávať dejiny čo najviac do hĺbky.

spisujem

Dôkladne overujem svoje zdroje a ich autorov. Následne sa snažím vytvoriť zaujímavé, obohacujúce, pútavé čítanie.

sprevádzam

Už ako 8-ročné dievča som si zaumienila, že ja budem sprievodkyňa na hrade. Na detský sen som však zabudla. Takmer…

môj príbeh

Všetko sa dá, len treba chcieť.

Narodila som sa v Bardejove, kde som strávila prvé štyri roky života. Toto mesto považujem za svoj domov. Potom sa naša rodina presťahovala a mojim domovom sa stala malá dedinka Bokša (okr. Stropkov). Zlaté študentské časy som prežila na Obchodnej akadémii v Bardejove.

Od roku 1996 je mojím domovom Bratislava. Pracovala som ako referentka vo mzdovej a personálnej učtárni, ako asistentka riaditeľky na právnom oddelení a tiež ako projektová manažérka v občianskom združení.

Počas rodičovskej dovolenky som založila a viedla Rodinné centrum Prešporkovo. Niekoľko rokov som koordinovala celoslovenské podujatie Míľa pre mamu a tiež celoslovenskú zbierku Rodiny rodinám proti povodniam. V rámci týchto pozícii som bola zároveň administrátorkou projektov a koordinátorkou dobrovoľníkov. A potom som si povedala, že svoje dlhoročné praktické skúsenosti doplním štúdiom na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Napriek všetkému, čo sa o tejto škole hovorí, ja som hrdá, že som študovala práve tam. I preto, že časť poplatku za štúdium škola venuje charitatívnej činnosti, ale hlavne preto, že ja som na tejto škole mala možnosť získať všestranné, kvalitné a zmysluplné vzdelanie z oblasti, v ktorej som už mala niekoľkoročnú prax.

Ako čas plynul, v práci som vyhorela. Vtedy som si uvedomila, že už som veľká. Že už chcem robiť nielen to čo viem a na čo mám formálne vzdelanie. Rozhodla som sa, že chcem robiť to, čo mi robí radosť.

Lásku k histórii som zdedila po oboch rodičoch. Inšpirovali ma tiež moji učitelia. Od detstva ma zaujímali všetky kultúrne pamiatky, hrady, zámky, dejepis, zemepis, literatúra. Milovala som písať slohové práce. Fascinujú ma príbehy ľudí, ktorí tvorili dejiny Slovenska i, konkrétne, Bratislavy. A baví ma učiť sa, cestovať a spoznávať nových ľudí. Až po dlhých dvadsiatich rokoch mi teda napadlo, že môžem všetky svoje vedomosti, schopnosti a záujmy skĺbiť a zdieľať s ľuďmi. V roku 2017 som absolvovala akreditovaný vzdelávací program Sprievodca cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Odvtedy tvorím písaním a sprevádzam dejinami Bratislavy.

V roku 2018 som sa stala členkou a štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia Kempelenopolis, ktorého poslaním je zvyšovať povedomie o živote a diele bratislavského polyhistora Wolfganga von Kempelena, o jeho súčasníkoch, o dobovom i vedeckom kontexte a zároveň propagovať kultúrne dedičstvo a tradície Bratislavy.

V septembri 2020 som absolvovala  akreditovaný vzdelávací program Múzejný pedagóg v Slovenskom národnom múzeu.

Od októbra 2020 do júna 2021 som navštevovala kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy I. a II., na ktorom pre organizátora Academia Sapientia prednášal Mgr. Juraj Kucharík, kurátor v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu.

V apríli 2022 ukončila akreditovaný kurz Lektor, ktorý realizuje Asociácia lektorov a kariérnych poradcov.

V máji 2022 som úspešne ukončila akreditovaný kurz Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu, ktorý organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Sprevádzam len v slovenskom jazyku. Realizujem rôzne tematické prehliadky zvyčajne v historickom jadre Bratislavy a okolí. V dejinách sa zameriavam na príbehy ľudí a ich diela, odkazy a inšpirácie.

členstvo a dobrovoľníctvo

Mimovládne organizácie, v ktorých pôsobím.

asociácia sprievodcov bratislavy

dobrovoľné, nezávislé, nepolitické profesijné občianske združenie kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu v Bratislave.

bratislavské rožky

mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta, odovzdávanie vedomostí ďalším generáciám Bratislavčanov a záujemcom o históriu a kultúru.

kempelenopolis

mimovládne neziskové občianske združenie pripomína život a dielo, ktorým sa bratislavský rodák Wolfgang Kempelen 
stal výnimočný a svetoznámy  vynálezca. 

Národný Trust

mimovládna nezisková organizácia chráni kultúrne, prírodné a historické dedičstvo Slovenska, organizuje Víkend otvorených parkov a záhrad.

moje úspechy

Je ich viac, ale tieto sú aktuálne najdôležitejšie.

Prešporkovo

Založila a 5 rokov som viedla Rodinné centrum Prešporkovo.

Míľa pre mamu

Koordinovala som 4 roky celoslovenské podujatie ku Dňu matiek: Míľa pre mamu.

rozvetvená rodina

Som z veľkej rodiny a neraz mám možnosť “rečniť” na rodinných oslavách.

sprevádzanie

Celý VOPZ 2018 som v Lisztovej záhrade opakovala prehliadky bez striedania.

vrchol sveta

Ja, nešportovec bez kondičky som vyliezla v Tatrách na Poľský hrebeň [=vrch sveta].

výška na Áčka

Popri náročnom zamestnaní som vyštudovala na samé Ačka aj na Bc, aj na Mgr.

makrobiotika

Naučila som sa fantasticky variť makrobiotickú stravu, ktorá mení život.

moja rodina

Môj božský manžel a naše dve úžasné dcérky sú môj NAJDOLEŽITEJŠÍ ÚSPECH.

moje poďakovanie

Ďakujem mojím úžasným rodičom za život, za výchovu, za lásku, ktorú mi prejavovali tak pestro, až ma to naučilo všetkému, čo som potrebovala vedieť.

ďakujem ti, mamka

ďakujem ti, ocko