o mne

Všetko sa dá, len treba chcieť” – to je moje životné krédo. Mám overené, že to funguje a viem, že keď človek nevie čo chce, tak sa mu nemá čo splniť.

Mne trvalo dlhé roky, kým som zistila, že sa môžu splniť naozaj všetky sny. Som však vďačná za inšpiratívnu cestu, ktorá ma priviedla k môjmu životnému poslaniu.

môj príbeh

Narodila som sa v Bardejove, kde som strávila prvé štyri roky života. Toto mesto považujem za svoj domov.

Potom sa naša rodina presťahovala a mojim domovom sa stala malá dedinka Bokša (okr. Stropkov).

Zlaté študentské časy som prežila na Obchodnej akadémii v Bardejove.

Od roku 1996 je mojím domovom Bratislava.

Pracovala som ako referentka vo mzdovej a personálnej učtárni, ako asistentka riaditeľky na právnom oddelení a tiež ako projektová manažérka v občianskom združení.

Počas rodičovskej dovolenky som založila a viedla Rodinné centrum Prešporkovo.

Niekoľko rokov som koordinovala celoslovenské podujatie Míľa pre mamu a tiež celoslovenskú zbierku Rodiny rodinám proti povodniam.

V rámci týchto pozícii som bola zároveň administratorkou projektov a koordinátorkou dobrovoľníkov.

A potom som si povedala, že svoje dlhoročné praktické skúsenosti doplním štúdiom na vysokej škole. Užívala som si prednášky a učenie i stres zo skúšok. Krásne časy.

Ako čas plynul, uvedomila som si, že chcem robiť nie len to, čo viem a na čo mám formálne vzdelanie.

Rozhodla som sa, že chcem robiť to, čo mi robí radosť.

Lásku k histórii som zdedila po oboch rodičoch. Inšpirovali ma tiež moji učitelia. Od detstva ma zaujímali všetky kultúrne pamiatky, hrady, zámky, dejepis, zemepis, literatúra. Milovala som písať slohové práce.

Fascinujú ma príbehy ľudí, ktorí tvorili dejiny Slovenska i, konkrétne, Bratislavy.

A baví ma učiť sa, cestovať a spoznávať nových ľudí…

Až po dlhých dvadsatich rokoch mi teda napadlo, že môžem všetky svoje vedomosti, schopnosti a záujmy skĺbiť a zdieľať s ľuďmi.

V roku 2017 som na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvovala akreditovaný vzdelávací program Sprievodca cestovného ruchu číslo 3232/2016/17/1 a získala som osvedčenie pod číslom EUBA2017/32.

Odvtedy tvorím písaním a sprevádzam dejinami Bratislavy.

V roku 2018 som sa stala členkou a štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia Kempelenopolis, ktorého poslaním je zvyšovať povedomie o živote a diele bratislavského polyhistora Wolfganga von Kempelena, o jeho súčasníkoch, o dobovom i vedeckom kontexte a zároveň propagovať kultúrne dedičstvo a tradície Bratislavy.

Od septembra 2019 navštevujem akreditovaný vzdelávací program Múzejný pedagóg, ktorý realizuje Slovenské národné múzeum (prerušený z dôvodu karantény vyhlásenej kvôli zamedzeniu šírenia vírusu COVID-19).

moje členstvo a dobrovoľníctvo

moje úspechy

moje poďakovanie

Ďakujem mojím úžasným rodičom

za život, za výchovu,

za lásku, ktorú mi prejavovali tak pestro,

až ma to naučilo všetkému, čo som potrebovala vedieť.