o mne

stručne

Narodila som sa v Bardejove, kde som strávila prvé štyri roky života. Toto mesto považujem za svoj domov. Potom sa naša rodina presťahovala a mojim domovom sa stala malá dedinka Bokša (okr. Stropkov). Zlaté študentské časy som prežila na Obchodnej akadémii v Bardejove. Od roku 1996 je mojím domovom Bratislava. Pracovala som ako referentka vo mzdovej a personálnej učtárni, ako asistentka riaditeľky na právnom oddelení a tiež ako projektová manažérka v občianskom združení.

Počas rodičovskej dovolenky som založila a viedla Rodinné centrum Prešporkovo. Niekoľko rokov som koordinovala celoslovenské podujatie Míľa pre mamu a tiež celoslovenskú zbierku Rodiny rodinám proti povodniam. V rámci týchto pozícii som bola zároveň koordinátorkou dobrovoľníkov. A potom som si povedala, že svoje dlhoročné praktické skúsenosti doplním štúdiom na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Napriek všetkému, čo sa o tejto škole hovorí, ja som hrdá, že som študovala práve tam. I preto, že časť poplatku za štúdium škola venuje charitatívnej činnosti, ale hlavne preto, že ja som na tejto škole mala možnosť získať všestranné, kvalitné a zmysluplné vzdelanie z oblasti, v ktorej som už mala niekoľkoročnú prax.

Ako čas plynul, v práci som vyhorela. Vtedy som si uvedomila, že už chcem robiť nielen to, čo viem a na čo mám formálne vzdelanie. Rozhodla som sa, že chcem robiť to, čo mi robí radosť. Lásku k dejinám som zdedila po oboch rodičoch. Inšpirovali ma tiež moji učitelia. Od detstva ma zaujímali všetky kultúrne pamiatky, hrady, zámky, dejepis, zemepis, literatúra. Milovala som písať slohové práce. Fascinujú ma príbehy ľudí, ktorí ovplyvňovali dejiny. A baví ma učiť sa, cestovať a spoznávať nových ľudí.  Až po dlhých dvadsiatich rokoch mi teda napadlo, že môžem všetky svoje vedomosti, schopnosti a záujmy skĺbiť a zdieľať s ľuďmi.

V roku 2017 som absolvovala akreditovaný kurz Sprievodca cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Odvtedy pôsobím ako sprievodkyňa dejinami.

V roku 2018 som sa stala členkou a štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia Kempelenopolis, ktorého poslaním je zvyšovať povedomie o živote a diele bratislavského polyhistora Wolfganga von Kempelena, o jeho súčasníkoch, o dobovom i vedeckom kontexte a zároveň propagovať kultúrne dedičstvo a tradície Bratislavy.

V septembri 2020 som absolvovala  akreditovaný vzdelávací program Múzejný pedagóg v Slovenskom národnom múzeu. Od októbra 2020 do júna 2021 som navštevovala kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy I. a II., na ktorom pre organizátora Academia Sapientia prednášal Mgr. Juraj Kucharík, kurátor v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu.

V apríli 2022 ukončila akreditovaný kurz Lektor, ktorý realizuje Asociácia lektorov a kariérnych poradcov. V máji 2022 som úspešne ukončila akreditovaný kurz Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu, ktorý organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Sprevádzam len v slovenskom jazyku.

Realizujem rôzne tematické prehliadky zvyčajne v historickom jadre Bratislavy a okolí. V dejinách sa zameriavam na príbehy ľudí a ich diela, odkazy a inšpirácie. Príležitostne pôsobím ako múzejná pedagogička na Bratislavskom hrade, kde sídli Slovenské národné múzeum – Historické múzeum.

Od roku 2022 už pôsobím aj ako lektorka vzdelávacích kurzov pre dospelých, niektoré na témy podľa želania klientov, iné si tvorím sama.

V roku 2023 sa zo mňa po Valnom zhromaždení Asociácie sprievodcov Bratislavy stala neplatená a dobrovoľnícky pracujúca predsedníčka Asociácie sprievodcov Bratislavy.

V roku 2024 som spustila vlastný online kurz Dejepis Bratislavy. Vytvorila som ho úplne sama, i po administrátorskej a technickej stránke, aj po stránke obsahovej a metodickej – a to cez moju ďalšiu web stránku dejepisnaakademia.sk.

osvedčenia

akreditované kurzy

SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU SO ŠPECIALIZÁCIOU NA BRATISLAVU

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, 29. 5. 2022

 • Číslo potvrdenia o akreditácii: 2019/2020/55/1
 • Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 3/2022

LEKTOR

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, 8. 4. 2022

 • Číslo potvrdenia o akreditácii: 3319/2018/21/1
 • Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 2022/L/326
 • Číslo osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii: Lektor, 232002, úroveň 5: 2022/C/080

MÚZEJNÝ PEDAGÓG

Slovenské národné múzeum, 29. 9. 2020

 • Číslo potvrdenia o akreditácii: 3509/2016/144/1
 • Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 3509/2016/144/1

SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU

Ekonomická univerzita v Bratislave, 3. 6. 2017

 • Číslo potvrdenia o akreditácii: 3232/2016/17/1
 • Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 2017/32

MANAŽÉR DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČOK

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 20. 6. 2016

 • Číslo potvrdenia o akreditácii: 3293/2012/106/1
 • Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 143

oprávnenia

živnosť

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIE

Okresný úrad Bratislava

 • číslo živnostenského registra:  110-19302
 • PREDMET PREVAŽUJÚCEJ ČINNOSTI SK NACE REV. 2
 • kód SK NACE Rev. 2: 79.90
 • názov SK NACE Rev. 2: služby turistických sprievodcov

OPRÁVNENIE K POUŽÍVANIU HUDBY POČAS PREHLIADOK

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

 • Číslo licencie na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR: 2201115229

stav

šťastne vydatá mama dvoch dcér

moje členstvá

a dobrovoľníctvo

asociácia sprievodcov bratislavy

dobrovoľné, nezávislé, nepolitické profesijné občianske združenie kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu v Bratislave.

bratislavské rožky

mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta, odovzdávanie vedomostí ďalším generáciám Bratislavčanov a záujemcom o históriu a kultúru.

kempelenopolis

mimovládne neziskové občianske združenie pripomína život a dielo, ktorým sa bratislavský rodák Wolfgang Kempelen 
stal výnimočný a svetoznámy  vynálezca. 

Národný Trust

mimovládna nezisková organizácia chráni kultúrne, prírodné a historické dedičstvo Slovenska, organizuje Víkend otvorených parkov a záhrad.

moje poďakovanie

Ďakujem mojím úžasným rodičom za život, za výchovu, za lásku, za všetko, čo som potrebovala vedieť.

ďakujem ti, mamka

ďakujem ti, ocko