kontakt

mail | mobil | akreditácie | fakturačné údaje

sprievodkyňa dejinami a blogerka

Mgr. Katarína Králiková

pôsobisko

Bratislava – Staré Mesto

mobil

+421 915 546 132

facebook stránka
akreditácia - Ekonomická univerzita v Bratislave

Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 3232/2016/17/1 – Sprievodca cestovného ruchu: EUBA2017/32

akreditácia - Slovenské národné múzeum

Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 3509/2016/144/1-Múzejný pedagóg: SNM-MP/2020/9

Z
živnostenské oprávnenie

Okresný úrad Bratislava

 • číslo živnostenského registra:  110-19302
 • n
  predmet prevažujúcej činnosti SK NACE Rev. 2
 • kód SK NACE Rev. 2: 79.90
 • názov SK NACE Rev. 2:  služby turistických sprievodcov
 • oprávnenie k používaniu hudby počas prehliadok
  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
  Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2

  Číslo licencie na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR: 2201115229

  fakturačné údaje
  Katarína Králiková – S
  Zochova 760/16
  81103 Bratislava-Staré Mesto
  IČO:   45386188
  DIČ:   1044749156
  č. ú.:   SK29 8360 5207 0042 0674 8514
  kód virtuálnej registračnej pokladne
  99910447491560001
  číslo účtu
   SK29 8360 5207 0042 0674 8514