kontakt

meno

Mgr. Katarína Králiková

pracovisko

Bratislava – Staré Mesto

mobil

0915 546 132

e-mail

info@katarinakralikova.sk

facebook stránka

Katarína Králiková

messanger

Katarína Králiková

akreditácia

Ekonomická univerzita v Bratislave

číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 3232/2016/17/1 – Sprievodca cestovného ruchu: EUBA2017/32

živnostenské oprávnenie
Okresný úrad Bratislava
číslo živnostenského registra:  110-19302
fakturačné údaje
Katarína Králiková – S
Zochova 760/16
81103 Bratislava-Staré Mesto
IČO:   45386188
DIČ:   1044749156
č. ú.:   SK29 8360 5207 0042 0674 8514
kód Virtuálne registračnej pokladnice
99910447491560001
číslo účtu
 SK29 8360 5207 0042 0674 8514