kontakt

meno

Mgr. Katarína Králiková

pracovisko

Bratislava – Staré Mesto

mobil

+421 915 546 132

e-mail

info@katarinakralikova.sk

facebook stránka

Katarína Králiková

messanger

Katarína Králiková

akreditácia

Ekonomická univerzita v Bratislave

  • číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 3232/2016/17/1 – Sprievodca cestovného ruchu: EUBA2017/32
akreditácia

Slovenské národné múzeum

  • číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 3509/2016/144/1-Múzejný pedagóg: SNM-MP/2020/9
živnostenské oprávnenie
Okresný úrad Bratislava
  • číslo živnostenského registra:  110-19302
oprávnenie k používaniu hudby počas prehliadok
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
  • Číslo licencie na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR: 2201115229
fakturačné údaje
Katarína Králiková – S
Zochova 760/16
81103 Bratislava-Staré Mesto
IČO:   45386188
DIČ:   1044749156
č. ú.:   SK29 8360 5207 0042 0674 8514
kód Virtuálne registračnej pokladnice
99910447491560001
číslo účtu
 SK29 8360 5207 0042 0674 8514