prehliadky

kalendár | tematické prehliadky | prehliadky na želanie

kalendár

Pridajte si udalosť do Vášho kalendára.

streda, 10. augusta 2022 - 17:00

ZRAZ

  • v súlade s pravidlami organizátora BKIS vám bude miesto stretnutia oznámené po registrácii e-mailom

CENA

  • zdarma vďaka organizátorovi BKIS

Registrácia je potrebná tu: https://www.bkis.sk/rande-s-mestom-diela-sochara-jozefa-pospisisla/

www.kamdomesta.sk - iné akcie

prehliadky v cudzom jazyku

Sprevádzam iba v slovenčine, avšak
srdečne Vám odporúčam
sprievodcov a sprievodkyne
z Asociácie sprievodcov Bratislavy.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie

tematické prehliadky

Informácie k prehliadkám na témy
ZDRAVIE – VZDELÁVANIE – REMESLÁ – JARMOKY – UMENIE – LÁSKA
zamerané v roku 2022 na 18. storočie v Prešporku

info k prehliadke už čoskoro

nedeľa,   4. septembra 2022 – 17:00

nedeľa, 16. septembra 2022 – 17:00

info k prehliadke

nedeľa, 11. septembra 2022 – 17:00

info k prehliadke

nedeľa, 18. septembra 2022 – 17:00

info k prehliadke už čoskoro

nedeľa, 25. septembra 2022 – 17:00

nedeľa, 30. októbbra 2022 – 17:00

info k prehliadke už čoskoro

nedeľa,   2. októbra 2022 – 17:00

nedeľa, 23. októbra 2022 – 17:00

info k prehliadke už čoskoro

nedeľa, 9. októbra 2022 – 17:00

nedeľa, 6. novembra 2022 – 17:00

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie

tematické prehliadky

Informácie k prehliadkám na témy
ZDRAVIE – VZDELÁVANIE – REMESLÁ – JARMOKY – UMENIE – LÁSKA
v 17. storočí v Prešporku

prehliadky na želanie

©  Informácie k prehliadkám na rôzne témy  ©

info k prehliadke

.termín dohodou

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

sobota, 4. 6. 2022 – ukončená

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

sobota, 14. 5. 2022 – ukončená

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie