kalendár

Pridajte si udalosť do Vášho kalendára.

december 2022

nedeľa, 11. december 2022

10:00 hod.

 • pre deti

BKIS/ Rande s mestom pre deti:

Adventné skutky
meštianskych detí z Prešporku

60 minútová prehliadka v historickom jadre Bratislavy o tom, ako v minulosti trávili adventný čas deti z Prešproku.

Poplatok: 0,00 €

Miesto stretnutia sa dozviete po registrácii na: https://www.bkis.sk/randesmestom/

sobota, 17. december 2022

11:00 hod.

 • pre Nepočujúcich
 • tlmočené do Posunkového jazyka

BKIS/ Rande s mestom pre Nepočujúcich:

Osobnosti vtesané do pamätníkov

90 minútová prehliadka v historickom jadre Bratislavy, špeciálne prispôsobená pre ľudí so sluchovým znevýhodnením.

Poplatok: 0,00 €

pondelok, 19. december 2022

14:00 hod.

Akadémia Historického múzea
4. PREDNÁŠKA:

Sakrálne pamiatky na hrade
a výstava Dary pápežov

120 minútový program rozdelený do 2 blokov.

 1. Sakrálne pamiatky – udalosti, architektúra
 2. Interaktívna komentovaná prehliadka výstavy

Registrácia vopred je potrebná cez e-mail: hrad.podujatia@gmail.com

január 2023

pondelok, 9. január 2022

14.00 hod.

Akadémia Historického múzea
5. PREDNÁŠKA:

Trianon

120 minútový program rozdelený do 2 blokov.

 1. Udalosti Trianonu
 2. Interaktívna komentovaná prehliadka výstavy

Registrácia vopred je potrebná cez e-mail: hrad.podujatia@gmail.com

sobota, 21. január 2022

10.00 hod.

BKIS/ Rande s mestom:

Miesta objavov Keltských pokladov

90 minútová prehliadka v historickom jadre Bratislavy a blízkom okolí.

Poplatok: 0,00 €

Miesto stretnutia sa dozviete po registrácii na: https://www.bkis.sk/randesmestom/ 

pondelok, 23. január 2022

14.00 hod.

Akadémia Historického múzea
6. PREDNÁŠKA:

Na slávu a chválu

120 minútový program rozdelený do 2 blokov.

 1. Pojmy vo výstave
 2. Interaktívna komentovaná prehliadka výstavy

Registrácia vopred je potrebná cez e-mail: hrad.podujatia@gmail.com

február 2023

pondelok, 6. február 2022

14:00 hod.

Akadémia Historického múzea
7. PREDNÁŠKA:

Kelti

120 minútový program rozdelený do 2 blokov.

 1. Pojmy vo výstave
 2. Interaktívna komentovaná prehliadka výstavy

Registrácia vopred je potrebná cez e-mail: hrad.podujatia@gmail.com

sobota, 11. február 2022

14:00 hod.

BKIS/ Rande s mestom:

Ulice osobností Bratislavy

90 minútová prehliadka v historickom jadre Bratislavy po trase ulíc pomenovaných podľa osobností z dejín Slovenska.

Poplatok: 0,00 €

Miesto stretnutia sa dozviete po registrácii na: https://www.bkis.sk/randesmestom/ 

pondelok, 23. február 2022

14:00 hod.

Akadémia Historického múzea
8. PREDNÁŠKA:

Slovenská krajina Martina Benku

120 minútový program rozdelený do 2 blokov.

 1. Pojmy vo výstave
 2. Interaktívna komentovaná prehliadka výstavy

Registrácia vopred je potrebná cez e-mail: hrad.podujatia@gmail.com

www.kamdomesta.sk - iné akcie

prehliadky v cudzom jazyku

Sprevádzam iba v slovenčine, avšak
srdečne Vám odporúčam
sprievodcov a sprievodkyne
z Asociácie sprievodcov Bratislavy.

tematické prehliadky

Informácie k prehliadkam na témy
ZDRAVIE – VZDELÁVANIE – REMESLÁ – UDALOSTI – UMENIE – LÁSKA
zamerané v roku 2022
na 18. storočie v Prešporku

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie

tematické prehliadky

Informácie k prehliadkám na témy
ZDRAVIE – VZDELÁVANIE – REMESLÁ – JARMOKY – UMENIE – LÁSKA
v 17. storočí v Prešporku

prehliadky na želanie

©  Informácie k prehliadkám na rôzne témy  ©

info k prehliadke

info k prehliadke

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie