prehliadky

kalendár | tematické prehliadky | prehliadky na želanie

kalendár

Počas COVID-19 pandémie prehliadky pripravujem.
Sledujte, prosím, moju web stránku, alebo si nechajte posielať novinky e-mailom.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie

tematické prehliadky

Informácie k prehliadkám na témy
JARMOKY – KULTÚRA – LÁSKA – REMESLÁ – VZDELANIE – ZDRAVIE
zamerané v roku 2021 na 17. storočie v Prešporku

info k prehliadke

Vinohradníci na jarmokoch
v 17. storočí v Prešporku

info k prehliadke

Johann Sebastian Bach a organisti
v 17. storočí v Prešporku

info k prehliadke

Manželské povinnosti
v 17. storočí v Prešporku

info k prehliadke

Majstri a remeselníčky
v 17. storočí v Prešporku

info k prehliadke

Ján Amos Komenský a učitelia
v 17. storočí v Prešporku

info k prehliadke

Apatiekári a bylinkárky
v 17. storočí v Prešporku

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie

prehliadky na želanie

©  Informácie k prehliadkám na rôzne témy  ©

info k prehliadke

Dobrí susedia
z Ferdinandovho mesta

info k prehliadke

Dunajská kráľovná
povesti a fakty

info k prehliadke

Korzovanie životom
Schöne Náciho

info k prehliadke

Nenápadní hrdinovia
komunistického režimu

info k prehliadke

Príbehy lásky
v Prešporku

info k prehliadke

Palácové záhrady
Víkend otvorených parkov

info k prehliadke

Šľachtičné a mešťania
v Prešporku

info k prehliadke

Večerná
Bratislava

info k prehliadke

120 minút | stála expozícia 

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie