prehliadky

kalendár | tematické prehliadky | prehliadky na želanie

kalendár

Sledujte, prosím, moju web stránku, alebo si nechajte posielať novinky e-mailom.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie

tematické prehliadky

Informácie k prehliadkám na témy
JARMOKY – KULTÚRA – LÁSKA – REMESLÁ – VZDELANIE – ZDRAVIE
zamerané v roku 2021 na 17. storočie v Prešporku

info k prehliadke

nedeľa, 1. 8. 2021
17:00 – Bratislavský hrad/ Viedenská brána

info k prehliadke

nedeľa, 8. 8. 2021
17:00 – Rudnayovo nám./ pri schodoch

info k prehliadke

nedeľa, 15. 8. 2021
17:00 – Rybné nám./ Morový stĺp

info k prehliadke

nedeľa, 5. 9. 2021
17:00 – Komenského nám.

info k prehliadke

nedeľa, 19. 9. 2021
17:00 – Zámocká ul. č. 47

info k prehliadke

nedeľa, 26. 09. 2021
17:00 – Župné nám.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie

prehliadky na želanie

©  Informácie k prehliadkám na rôzne témy  ©

info k prehliadke

pravdepodobne 15. 9. 2021

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

26. 6. 2021  a  27. 6. 2021

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

termín dohodou

info k prehliadke

termín dohodou

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie