Socializmus, komunizmus, normalizácia

 • termín dohodou
 • 90 minút
 • 5 € / osoba nad 18 rokov
 • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

 • termín dohodou
 • 60 minút
 • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
 • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
 • pedagogický sprievod zdarma

Socializmus, komunizmus, normalizácia

Žiakom II. stupňa ZŠ a gymnázia ponúkam prehliadku v centre Bratislavy, na ktorej si priblížime zrod, rozkvet i zánik socializmu, komunizmu i normalizácie.

Toto vyše 40 rokov trvajúce obdobie (1945 – 1989) zanechalo v našich dejinách výrazné stopy. My si ich počas prehliadky priblížime.

Pripomenieme s tých, ktorí boli niečím výnimoční, čímkoľvek iní. Tiež tých, ktorí sa k svojmu vierovyznaniu otvorene hlásili. Tí všetci boli utláčaní, prenasledovaní, vypočúvaní, obviňovaní, uväzňovaní a mnohí aj popravení. Nevynecháme ani zaujímavú architektúru z obdobia normalizácie.

 • Začíname na dnešnom Námestí SNP.
 • Trasa: Námestie SNP – Primaciálne nám. – Kamenné nám. – Jakubovo nám.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573