DÓM Katedrála sv. Martina

DÓM Katedrála sv. Martina

Počas 60 minútovej komentovanej prehliadky vo vnútri DÓM Katedrály sv. Martina spoznáte jej architektúru a umeleckú výzdobu. Dozviete sa, aké osobnosti sú späté s dejinami katedrály a kaplniek sv. Anny a sv. Jána Almužníka. Priblížime si aj život svätcov a svätíc na...
Dunajská kráľovná – povesti a fakty

Dunajská kráľovná – povesti a fakty

Počas 60-minútovej prehliadky si pripomenieme známe aj menej známe povesti Márie Ďuríčkovej, cez ktoré sa dozviete zaujímavosti z dejín Bratislavy. Doplnené však budú o reálne poznatky historikov. Zároveň spoznáte aj nevšedný osud Márie Ďuríčkovej spätý...
Fašiangové zábavy v meste na Dunaji

Fašiangové zábavy v meste na Dunaji

Mesto na Dunaji – to je bývalý Prešporok i dnešná Bratislava. Mesto, ktoré milovalo plesy a tie cez fašiangy najviac. Počas prehliadky uvidíte miesta, kde sa  konali reprezentačné plesy, maškarné bály, fašiangové zábavy aj spolkové tanečné večierky. Dozviete sa...
Láska v Prešporku

Láska v Prešporku

To by ste sa divili, ako veľmi láska a medziľudské vzťahy vplývali na naše dejiny. Počas prehliadky sa dozviete, čo spôsobila tragická láska a aké dôsledky mala zakázaná láska medzi ľuďmi v Prešporku. Uvidíte domy a budovy, kde sa láska zrodila, kostoly, kde lásku...
Miesta objavov keltských pokladov

Miesta objavov keltských pokladov

Počas prehliadky sa dozviete, kde v dnešnej mali Kelti svoje oppidum a tiež akropolu. Objavíte miesta, kde sa našli poklady Keltov, ale aj predmety z keltskej domácnosti a dielne kováčov, zlievačov, hrnčiarov a minciarov. Spoznáte zároveň keltskú kultúru – ich spôsoby...