Kochova záhrada

Kochova záhrada

Kochova záhrada Kochova záhrada kedysi patrila pod Kochovo sanatórium, ktoré v medzivojnovom období (1930 – 1939) prevádzkoval profesor MUDr. Karel František Koch (1890 – 1981). Od júla 2022 je to verejný mestský park. Vstup má z južnej strany, z kopca,...