Kochova záhrada

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Kochova záhrada

Kochova záhrada Kochova záhrada kedysi patrila pod Kochovo sanatórium, ktoré v medzivojnovom období (1930 – 1939) prevádzkoval profesor MUDr. Karel František Koch (1890 – 1981). Od júla 2022 je to verejný mestský park.

  • Vstup má z južnej strany, z kopca, teda (nie od sanatória), z Bartoňovej ul.

Počas našej spoločnej komentovanej prehliadky spoznáte život a prácu, ktorou ovplyvnil svoju dobu profesor Karel F. Koch. Dozviete sa príbeh o tom, ako na mieste bývalých sadov vyrástla unikátna Kochova záhrada. Samozrejme, nevynecháme ani jej autorov a ani samotné Kochovo sanatórium.

Priblížim Vám tiež dlhoročné úsilie neziskovej organizácie Národný Trust n.o., ktorá sa významnou mierou zaslúžila o to, že Kochova záhrada nebola predaná do súkromných rúk a zostala v povedomí verejnosti.

Prehliadka je kombináciou môjho výkladu a interaktívnych úloh, ktoré vás odpútajú od bežných dní.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573