Zlaté časy medzivojnové

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 10 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 5 osôb
  • pri skupine nad 20 osôb je cena na mieru

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 5 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Zlaté časy medzivojnové

V období po prvej svetovej vojne (1914 – 1918) a do vypuknutia druhej svetovej vojny (1939 – 1945) prekvital život v Československu, i v Bratislave. Síce nie doslova. Nie bez chýb. Ale životný štandard, priemysel, obchod, architektúra i umenie v demokratickom Československu rýchlo napredovali a siahali na svetovú úroveň.

Prenesieme sa teda v čase naspäť a pripomenieme si medzivojnové obdobie (1918 – 1939). Ukážeme si tiež osobnosti a budovy, ktoré postavili podľa projektov inšpirovaných zo zahraničia.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.