Bratislavský hrad – interiér

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 10 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 5 osôb
  • maximálne 40 ľudí

Školské skupiny:

  • 5 € / osoba do 26 rokov v školskej skupine
  • 0 €/ pedagogický sprievod
  • minimálne 15 osôb
  • maximálne 30 ľudí

Bratislavský hrad – interiér

3 € / osoba v školskej skupine ZŠ a SŠ
5 € / osoba v školskej skupine VŠ

Prehliadku som vytvorila tak, aby pre vás bola interaktívna, zábavná a tým aj edukatívna. Koná sa v interiéri Bratislavského hradu, kde zatiaľ nie je samostatná expozícia k Dejinám Bratislavského hradu. Tvoria ho výstavné priestory. Sú v nich stále expozície o Dejinách Slovenska – Pravek, Stredovek, výstava Kelti z Bratislavy a tiež Korunná veža, Klenotnica a rôzne dlhodobé a dočasné výstavy Slovenského národného múzea – Historického múzea, ktoré si po prehliadke môžete pozrieť v rámci vstupného do múzea. Počas prehliadky spoznáte stavebný vývoj a príbeh záchrany hradu. Dozviete sa o uhorských panovníkoch a priblížime si zároveň aj historické udalosti, ktoré sa odohrali na Bratislavskom hrade.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.