Bratislavský hrad – interiér

  • termín dohodou
  • 90 minút
  • 5 € / osoba nad 18 rokov
  • minimálne 10, maximálne 45 osôb

školské skupiny:

  • termín dohodou
  • 60 minút
  • 2 € / osoba do 19 rokov v školskej skupine
  • minimálne 15 – maximálne 30 osôb v školskej skupine
  • pedagogický sprievod zdarma

Bratislavský hrad – interiér

3 € / osoba v školskej skupine ZŠ a SŠ
5 € / osoba v školskej skupine VŠ

Prehliadku som vytvorila tak, aby pre vás bola interaktívna, zábavná a tým aj edukatívna. Koná sa v interiéri Bratislavského hradu, kde zatiaľ nie je samostatná expozícia k Dejinám Bratislavského hradu. Tvoria ho výstavné priestory. Sú v nich stále expozície o Dejinách Slovenska – Pravek, Stredovek, výstava Kelti z Bratislavy a tiež Korunná veža, Klenotnica a rôzne dlhodobé a dočasné výstavy Slovenského národného múzea – Historického múzea, ktoré si po prehliadke môžete pozrieť v rámci vstupného do múzea. Počas prehliadky spoznáte stavebný vývoj a príbeh záchrany hradu. Dozviete sa o uhorských panovníkoch a priblížime si zároveň aj historické udalosti, ktoré sa odohrali na Bratislavskom hrade.

INFORMÁCIE

1)   Na prehliadke sa fotíme pre marketing.

2)   Vstupné prijímam vždy vopred.

3)   Vystavujem elektronický doklad.

4)   Papierový doklad vystavujem želanie.

5)   Prehliadku máme v každom počasí.

6)   Všeobecné obchodné podmienky.

aktuálna prehliadka

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573