FOTO spomienky na rok 2022

FOTO spomienky na rok 2022

Rok 2022 bol aj pre mňa jeden z najťažších. Kvôli vojne na Ukrajine. Kvôli chorobám. Kvôli bezmocnosti vo viacerých iných situáciách. Chcem si však pamätať aj to dobré. Nebolo toho zas až tak málo. Naučila som sa opäť obrovské množstvo nového o našich dejinách. Vďaka...