História Vianoc podľa Etymologického slovníka

16. 12. 2020 | spoznávame dejiny

História Vianoc podľa Etymologického slovníka

16. 12. 2020 | spoznávame dejiny

Etymológia je veda o pôvode slov. Pomáha nám históriu spoznať, pochopiť a zapamätať si ju. Slová, používané počas Vianoc najčastejšie, dokonca vytvorili dejiny sviatku, ktorý má zo všetkých najbohatšiu históriu.

Články o histórii Vianoc sú na konci, v zdrojoch.

V tomto blogu spoznáme históriu Vianoc z pohľadu etymológie, teda cez pôvod slov spájaných s Vianocami.

Môj menovec, PhDr. Ľubor Králik CSc. vypracoval úžasný, 40 milimetrov hrubý Stručný etymologický slovník slovenčiny a z neho som čerpala väčšinu informácií.

Pojmy spájané s Vianocami a ich stručný popis pôvodu:

advent

• obdobie so 4 nedeľami ako príprava na Vianoce.

• používa sa od 16. storočia.

• pochádza z latinského adventus 

• znamená príchod, prichádzať.

jedlička

• botanické označenie Abies je známe od 13. storočia

• prastaroslovanské slovo edla

• pôvod v indoeurópskom edh teda ostrý, špicatý

kapusta

• v botanike ako Brassica olerecea od 15. storočia

• pôvod v latinskom kappust čiže kapustná hlava

•  pojem utvorený zo slov caput čiže hlava a koncovky slova compos(i)ta zo základu componere teda skladať.

koleda

 

• pôvod je v latinskom Kalendae teda Prvý deň v mesiaci v zmysle Deň splácania dlžôb

• po prijatí kresťanstva je pojem koleda spájaný so sviatkami v období zimného slnovratu (Vianoce a Traja králi) a sprievodným vysväcovaním príbytkov

• vo význame vinšovania sa používa od 17. storočia

med

• pojem je známy od 13. storočia

• pochádza zo staroindického slova mádhu,

• ktoré znamená sladký nápoj, med, božský nektár

punč

• horúci liehový nápoj

• používa sa od 19. storočia

• pôvod má v anglickom slove punch, porovnateľne v hinduistickom pãnč, ktoré znamená päť 

•  údajne sa pomenovanie odvodzuje od 5 zložiek nápoja, ktorými sú arak, cukor, citrónová šťava, korenie a voda.

rozprávka

• z prastaroslovanského slovesa praviti teda robiť priamym, rovným utvorili niekedy v 13. storočí slovo pravda

• z neho odvodili koncovky -praviť a -právať a tak vzniklo aj slovo rozprávať a z neho rozprávka

tradícia

• súhrn zvykov, názorov ústne prenášaných na pokolenia

• používa sa od 18. storočia

• pôvod v latinskom trãditiõ utvorenom z dvoch slov a to zo slova trans čiže cez a slova dare teda dať, dávať

vianoce

• používa sa zrejme od 12. storočia

• pôvod je v starohornonemeckom ze den wihen nahten, teda vo sväté noci,

• zloženého zo slov wih teda svätiť a slova nacht čiže noc,

• z ktorých zreme vzniklo slovenské Viac nocí  >Vianoce.

História Vianoc podľa etymologického slovníka

Spočiatku boli len VIANOCE. Sviatok svätej noci. Potom pribudli ROZPRÁVKY. Ľudia už poznali slovo MED a jeho liečivé i lahodné účinky vo forme medovinky. Nasledovala JEDLIČKA, hoci prešlo ešte veľa storočí, kým sa stala symbolom Vianoc.

Neskôr ľudia zaviedli pojem KAPUSTA, i keď iste ju poznali už skôr. Pre reformačné a protireformačné 16. storočie je typické slovo ADVENT a následne pôvabný výraz KOLEDA, ktorý teda vôbec nemá pôvabný pôvod.

Od osvieteneckého 18. storočia už používame pojem TRADÍCIA, ako niečo, čo chceme uchovávať z generácie na generáciu. Nuž a od dlhého 19. storočia už poznáme aj PUNČ.

Špecifické slovenské slová ako sú bobaľky, kračún alebo štedrák sa v etymologickom slovníku nenachádzajú. Dokonca, nie sú ani v Slovníku cudzích slov.

Mojím zámerom však bolo popísať len tie etymologicky najzaujímavejšie pojmy, ktoré súvisia s Vianocami. Tak snáď sa mi to podarilo…

korektúry

Text neprešiel jazykovou korektúrou.
Ak v texte nájdete preklep alebo faktickú chybu, prosím, napíšte mi na info@katarinakralikova.sk. Rada to opravím.

foto

pixabay.com/ anncapictures

články o histórii Vianoc

vedator.sk – Kde sa vzali Vianoce? LINK:  https://vedator.space/kde-sa-vzali-vianoce/

LEVARSKÁ Lenka. Vianoce – odkiaľ pochádzajú? LINK https://www.magistra-historia.sk/vianoce-odkial-pochadzaju/

SEDLÁKOVÁ Klaudia. Prečo je z ihličia a zapaľujeme na ňom sviečky? Predstavujeme históriu adventného venca LINK https://www.dobrenoviny.sk/c/60709/preco-je-z-ihlicia-a-zapalujeme-na-nom-sviecky-predstavujeme-historiu-adventneho-venca

BARTOŠOVIČOVÁ Marta. NCP VaT pri CVTI SR. Vianočné tradície a štedrovečerné jedlá LINK https://vedanadosah.cvtisr.sk/vianocne-tradicie-a-stedrovecerne-jedla

i

zdroje

KRÁLIK, Ľubor. (2015). Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV.

  • pozn.: PhDr. Ľubor Králik, CSc. nie je môj príbuzný.

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573