História Vianoc podľa Etymologického slovníka

16. 12. 2020 | články o histórii

Etymológia je veda o pôvode slov. Pomáha nám históriu spoznať, pochopiť a zapamätať si ju. Slová, používané počas Vianoc najčastejšie, dokonca vytvorili dejiny sviatku, ktorý má zo všetkých najbohatšiu históriu.

Články o histórii Vianoc sú na konci, v zdrojoch.

V tomto blogu spoznáme históriu Vianoc z pohľadu etymológie, teda cez pôvod slov spájaných s Vianocami.

Môj menovec, PhDr. Ľubor Králik CSc. vypracoval úžasný, 40 milimetrov hrubý Stručný etymologický slovník slovenčiny a z neho som čerpala väčšinu informácií.

Pojmy spájané s Vianocami a ich stručný popis pôvodu:

advent

• obdobie so 4 nedeľami ako príprava na Vianoce.

• používa sa od 16. storočia.

• pochádza z latinského adventus 

• znamená príchod, prichádzať.

jedlička

• botanické označenie Abies je známe od 13. storočia

• prastaroslovanské slovo edla

• pôvod v indoeurópskom edh teda ostrý, špicatý

kapusta

• v botanike ako Brassica olerecea od 15. storočia

• pôvod v latinskom kappust čiže kapustná hlava

•  pojem utvorený zo slov caput čiže hlava a koncovky slova compos(i)ta zo základu componere teda skladať.

koleda

 

• pôvod je v latinskom Kalendae teda Prvý deň v mesiaci v zmysle Deň splácania dlžôb

• po prijatí kresťanstva je pojem koleda spájaný so sviatkami v období zimného slnovratu (Vianoce a Traja králi) a sprievodným vysväcovaním príbytkov

• vo význame vinšovania sa používa od 17. storočia

med

• pojem je známy od 13. storočia

• pochádza zo staroindického slova mádhu,

• ktoré znamená sladký nápoj, med, božský nektár

punč

• horúci liehový nápoj

• používa sa od 19. storočia

• pôvod má v anglickom slove punch, porovnateľne v hinduistickom pãnč, ktoré znamená päť 

•  údajne sa pomenovanie odvodzuje od 5 zložiek nápoja, ktorými sú arak, cukor, citrónová šťava, korenie a voda.

rozprávka

• z prastaroslovanského slovesa praviti teda robiť priamym, rovným utvorili niekedy v 13. storočí slovo pravda

• z neho odvodili koncovky -praviť a -právať a tak vzniklo aj slovo rozprávať a z neho rozprávka

tradícia

• súhrn zvykov, názorov ústne prenášaných na pokolenia

• používa sa od 18. storočia

• pôvod v latinskom trãditiõ utvorenom z dvoch slov a to zo slova trans čiže cez a slova dare teda dať, dávať

vianoce

• používa sa zrejme od 12. storočia

• pôvod je v starohornonemeckom ze den wihen nahten, teda vo sväté noci,

• zloženého zo slov wih teda svätiť a slova nacht čiže noc,

• z ktorých zreme vzniklo slovenské Viac nocí  >Vianoce.

História Vianoc podľa etymologického slovníka

Spočiatku boli len VIANOCE. Sviatok svätej noci. Potom pribudli ROZPRÁVKY. Ľudia už poznali slovo MED a jeho liečivé i lahodné účinky vo forme medovinky. Nasledovala JEDLIČKA, hoci prešlo ešte veľa storočí, kým sa stala symbolom Vianoc.

Neskôr ľudia zaviedli pojem KAPUSTA, i keď iste ju poznali už skôr. Pre reformačné a protireformačné 16. storočie je typické slovo ADVENT a následne pôvabný výraz KOLEDA, ktorý teda vôbec nemá pôvabný pôvod.

Od osvieteneckého 18. storočia už používame pojem TRADÍCIA, ako niečo, čo chceme uchovávať z generácie na generáciu. Nuž a od dlhého 19. storočia už poznáme aj PUNČ.

Špecifické slovenské slová ako sú bobaľky, kračún alebo štedrák sa v etymologickom slovníku nenachádzajú. Dokonca, nie sú ani v Slovníku cudzích slov.

Mojím zámerom však bolo popísať len tie etymologicky najzaujímavejšie pojmy, ktoré súvisia s Vianocami. Tak snáď sa mi to podarilo…

korektúry

Text neprešiel jazykovou korektúrou.
Ak v texte nájdete preklep alebo faktickú chybu, prosím, napíšte mi na info@katarinakralikova.sk. Rada to opravím.

foto

pixabay.com/ anncapictures

články o histórii Vianoc

vedator.sk – Kde sa vzali Vianoce? LINK:  https://vedator.space/kde-sa-vzali-vianoce/

LEVARSKÁ Lenka. Vianoce – odkiaľ pochádzajú? LINK https://www.magistra-historia.sk/vianoce-odkial-pochadzaju/

SEDLÁKOVÁ Klaudia. Prečo je z ihličia a zapaľujeme na ňom sviečky? Predstavujeme históriu adventného venca LINK https://www.dobrenoviny.sk/c/60709/preco-je-z-ihlicia-a-zapalujeme-na-nom-sviecky-predstavujeme-historiu-adventneho-venca

BARTOŠOVIČOVÁ Marta. NCP VaT pri CVTI SR. Vianočné tradície a štedrovečerné jedlá LINK https://vedanadosah.cvtisr.sk/vianocne-tradicie-a-stedrovecerne-jedla

i

zdroje

KRÁLIK, Ľubor. (2015). Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV.

 • pozn.: PhDr. Ľubor Králik, CSc. nie je môj príbuzný.

Čo Vás zaujalo?

Ďakujem za Váš názor, dojem a komentár.

2 komentáre

 1. Tatiana Kaliňaková

  Ja by som našla ešte zopár slov typických pre Vianoce (sviečka, ryba. sviatočná večera, modlitba, Betlehem, Ježiško, ….) ale ináč pekné! Ďakujem za pekné čítanie

 2. Katarína Králiková

  Niektoré z týchto slov som pôvodne aj ja mala v zozname, ale nakoniec som ich tam nedala, lebo ono by ten zoznam vlastne mohol pokračovať až po dnešné slová televízor, nákupy darčekov, korona a v takom prípade by sa tam hodili aj slová láska, rodina, pokoj a tak podobne.

  V každom prípade, tu je etymológia Vami spomínaných slov:

  sviečka – od 15. storočia, pôvod v prastaroslovanom světiti, ktoré pravdepodobne súvisí so staroindickým śvetáh čo znamenalo: biely, svetlý

  ryba – od 13. storočia, pôvod nejasný, zvyčajne porovnávaný so starohornonemeckým slovom rupe/ Raupe, ktoré znamenalo húsenicu, v zmysle živočícha, ktorý sa zarýva do bahna

  sviatočná – základ slova, teda sviatok je známy od 15. storočia, utvorený bolo tak zvláštne písané slovo: svetb, ktoré znamenalo oslavovať, slávny, silný, mocný

  večera – v tomto tvare a vo význame jedla je používané približne od 16. storočia, pôvod má v prastaroslovanskom slove večerb, ktoré pravdepodobne označovalo prírodný úkaz a to hmlu, stievanie. Z neho bolo odvodené slovo večer-ja, ktorým sa označovalo večerné jedlo

  modlitba – základ slova: modliť sa je známy od 13. storočia, pochádza zo staroslovanského slova modliti (se) a jeho východiskom bolo indoeurópske slovo meldh, ktoré znamenalo obracať sa na božstvo s prosbou alebo s obetou

  Betlehem – slovo s veľkým B označuje mesto, kde sa narodil Ježiš, pochádza z hebrejského výrazu Bet-lehem čo znamená: dom chleba

  Ježiško – v tejto peknej zdrobnenine sa v etymologickom slovníku nenachádza. Nie je tam ani slovo Ježiš. Našla som ho však v Slovníku cudzích slov, avšak iba s malým j ako ježiško vo význame štedrovečerný/ vianočný darček alebo Štedrý deň/ večer. V každom prípade tu je pomerne odborne (aj keď bez zdrojov) napísaný článok Milka Kostoviča o tom Aký je význam mena Ježiš? – https://www.lifenews.sk/27547/aky-je-vyznam-mena-jezis

  Ďakujem za komentár aj za doplnenie typických slov pre Vianoce a želám Vám, nech tie tohtoročné sú napriek všetkému šťastné a veselé.

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

tvorím písaním

Sprevádzam dejinami od roku 2017. Avšak, píšem, odkedy som sa naučila písať. Rada som písala slohové práce v škole. Aj listy. Neskôr ma bavilo písať seminárne práce. Nuž a nedávno som objavila čaro písania blogov. Pomáha mi to učiť sa históriu.

Publikovať texty o historických faktoch je veľká zodpovednosť. Človek by si mal overiť všetko, čo zistí. Dokonca cez viaceré zdroje. Písanie tak trvá dlhšie. Ale baví ma to. Vidím zmysel v tejto forme učenia.

Chcem v tom pokračovať a deliť sa o svoje poznatky s vami, čitateľkami a čitateľmi. Verím, že takéto spoznávanie dejín má zmysel pre mňa aj pre vás.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie