Kataríny v Prešporku

Kataríny v Prešporku

Nomen Omen. Meno je osudom. To napísal, vo svojej divadelnej hre, rímsky dramatik Tito Maccio Plauto (2 stor. pred n. l.). Myslím, že to platí. Tiež ma prekvapilo poznanie, že kedysi ľudia, viac ako deň narodenín, oslavovali sviatok svojho mena. Súviselo to,...
Čas úcty k starším nekončí

Čas úcty k starším nekončí

Stáli sme pod krídlovým oltárom. Zdobí expozíciu Stredovek na Bratislavskom hrade, kde sídli Slovenské národné múzeum – Historické múzeum. Okolo mňa sa nahrnuli deti z tretieho ročníka základnej školy. Prišli spoznať dejiny stredoveku na území Uhorska. V duchu...
Akadémia Historického múzea

Akadémia Historického múzea

Akadémia Historického múzea je cyklus 8 interaktívnych prednášok. Prebiehať budú v pondelok od 14:00 do 16:00 hod. Uskutočnia sa na Bratislavskom hrade, kde sídli Slovenské národné múzeum – Historické múzeum. Začínajú v pondelok 14. novembra 2022. Záujemcovia sa...