Z jesene 2021 do kroniky

20. 10. 2021 | zdieľania z kroniky

Milujem učiť sa. Duša mi kvitne radosťou, keď môžem spoznávať dejiny. Keby to bolo možné, chcela by som vedieť všetko o všetkom. A ideálne tak, ako sa to stalo.

Viete, v tej pravdivej verzii, lebo s porekadlom, že históriu píšu víťazi, som sa stretla už niekoľkokrát.

A píšu o nej i tí, ktorí svoj vlastný názor na udalosti prezentujú ako fakt, ako pravdu, ako skutočnosť.

Práve preto rada chodievam na kurzy a na konferencie – tam sa môžem pýtať, tam vidím a cítim, kto rozpráva o dejinách, aký má názor a ako sa vyjadruje. To sa z kníh zvyčajne zistiť nedá.

Od septembra 2021 som bola na štyroch vzdelávacích podujatiach a začala som navštevovať jeden z najviac zaujímavých kurzov, na akom som kedy bola.

Múzeá spájajú II.

 • 23. septembra 2021, SNM – Historické múzeum

Toto bol medzinárodný seminár. Konal sa v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu, teda na Bratislavskom hrade. Pozvanie som naň dostala ako absolventka kurzu Múzejná pedagogika.

Tu je celý záznam, ale teda v skratke som sa dozvedela:

 • že v Rakúsku sa uzhodli na pojme sprostredkovateľ kultúry, u nás používame pojem múzejný pegagóg,
 • že sa môžeme stať dobrovoľníckym členom komisie Zväzu múzeí Slovenska, ktorý, okrem iného, sprostredkúva informácie o činnosti múzeí na Slovensku cez  http://zms.sk/
 • že, na základe 30-ročných skúseností rakúskych múzeí, je kľúčový priebežne aktualizovaný  profesijný opis,
 • že rieku Dunaj využívajú rakúske múzea na sprostredkovanie vedomostí o ochrane prírody, v rámci ktorého spolupracujú s lokálnymi lesníkmi a správcami,
 • že je rozbehnutá spolupráca medzi rakúskymi a slovenskými múzeami v okolí Dunaja a jedným z cieľov je zosieťovať inštitúcie environmentálneho vzdelávania,
 • že SNM – Hudobné múzeum v Dolnej Krupej vytvorilo niekoľko mimoriadne inšpiratívnych projektov (Slávnosť ruží, Ruža a stolovanie, Sedem divov, Tresaures,…)
FOTO: Katarína Králiková

Mgr. Alena Krátka z SNM – Hudobné múzeum v Dolnej Krupej
priniesla účastníkom ruže
z výsadby obnovovaného Rozária grófky Márie Henrietty Chottekovej

Príjemným bonusom pre osobne zúčastnených bola komentovaná prehliadka výstavy Kelti v Bratislave a tiež depozitu Slovenského národného múzea.

Už na druhý deň sa konalo ďalšie podujatie. Tentokrát webinár. Čo vám poviem. Počas webinárov sa dá aj žehliť, aj prevziať zásielku od poštárky, aj surfovať po internete, ak človeka zaujme niečo z príspevku vo webinári.

Živé dedičstvo a vzdelávanie

 • 24. septembra 2021, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ÚĽUV

Tento online webinár bol plný ľudí, zanietených pre prácu v oblasti ľudovej kultúry. Tu sú ich zaujímavé prednášky.

Zo všetkých najviac mi v pamäti utkvelo fasicnujúce rozprávanie pani učiteľky chémie Lucie Dovalovej zo Základnej škole v malej obci Badín (okr. Banská Bystrica).

Spomínam si, že rozprávala o tom, ako na chémii priblížila žiakom výrobu modrotlače cez ich vlastný výskum, ako potom skúšali vyrobiť modrotlačovú farbu, následne ju použiť, následne z látky ušiť šaty, zorganizovať módnu prehliadku s programom a množstvom drobných, ale dôležitých vzdelávacích aktivít.

Dokonca majú aj vlastnú web stránku: https://mladychemik.webnode.sk/

Na ďalší deň, od soboty, 25. septembra 2021, mi začal 1-ročný kurz, o ktorom píšem na záver.

Medzičasom sa konala konferencia:

Panovnícka moc, jej atribúty, reprezentanti a výkon od včasného do neskorého stredoveku

 • 11. – 12. 10. 2021, Historický ústav SAV

Zúčastnila som sa jej s malou dušičkou, lebo od začiatku bolo jasné, že je určená pre odbornú verejnosť. A ja som len zvedavý nadšenec. Nedalo mi a tak som sa opýtala vedúceho oddelenia stredovekých dejín,  PhDr. Martina Štefánika, PhD., či sa môžem konferencie zúčastniť. Súhlasil.

Nuž takto, keď niekedy poviem, že som ani nedýchala, tak tu by som povedala, že som ani okom nemrkla. Také kapacity prednášali. A toľké zaujímavosti, novinky, nové pohľady na dejiny.

Najviac som obdivovala s akou úctou k pravde, k poznaniu pravdy hovoria.

Pánečku! Zážitok na celý život.

Táto konferencia nebola nahrávaná. Písala som si poznámky ako taký český žandár.

Keď konferencia na druhý deň končila, prišiel za mnou Mgr. Peter Bystrický, PhD a daroval mi, ako poďakovanie za účasť, zborník z predchádzajúcej konferencie. Bola som z toho tak prekvapená a tak dojatá, že som ani nevedela, čo mám povedať.

Azda najpríjemnejším prekvapením však pre mňa bolo, že i tieto veľké vedecké kapacity sú vo svojej podstate normálni, príjemní a sympatickí ľudia, dokonca so zmyslom pre humor.

No, vravím, bol to pre mňa zážitok na celý život.

Židovské stavebné dedičstvo na území Bratislavskej župy

 • 19. októbra 2021, Bratislavský samosprávny kraj

Dozvedela som sa toľko nových a zaujímavých informácií, že ani neviem, ktorú vyzdvihnúť. Môžete si pozrieť celý záznam z konferencie. Mne však najviac utkveli v pamäti a v srdci

 • fantasticky odprezentované príspevky, ktoré mal predseda Židovskej náboženskej obce, MUDr. Tomáš Stern
 • prezentácia histórie so všetkými súvislosťami a súčasnosti s podnecujúcim záverom o synagóge vo Svätom Jure, ktorú mala Mgr. Martina Orosová z Pamiatkového úradu SR
 • a predovšetkým, s láskou opísaná symbolika náhrobných kameňov, ktorú nám odprezentovala legendárna fotografka, pani Viera Kamenická zo SNM – Múzea židovskej kultúry.

Nuž a nakoniec to najlepšie.

Napriek tomu, že som už v roku 2017 absolvovala Kurz Sprievodca cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite a napriek tomu, že najviac sa naučím samoštúdiom, rozhodla som sa, že absolvujem ešte jeden kurz.

Kurz sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu

 • 9/ 2021 – 5/ 2022, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)

Tento kurz v roku 2016, keď som sa ho chcela zúčastniť, nemal na web stránke žiadne informácie. Písala som organizátorom, ale dozvedela som sa vtedy, že sa otvorí, keď sa naplní kapacita.

Pre mňa to bola nejasná odpoveď a preto som sa prihlásila na kurz Sprievodca cestovného ruchu, ktorý organizovala Ekonomická univerzita.

Vtedy som navyše chcela robiť sprievodkyňu po Slovensku.

Až postupom času, ako nám kurz bežal, som prehodnotila svoje možnosti a rozhodla som sa, že budem sprevádzať v Bratislave.

Oprávnenie som na to získala 3. júna 2017. Odvtedy sa učím a spoznávam dejiny samoštúdiom. Ono je to dosť neookrdinované, lebo mňa o dejinách Bratislavy zaujíma všetko a veľmi do hĺbky.

Ako vravím. Milujem učiť sa. Milujem čítať, spoznávať, porozumieť udalostiam, milujem, keď pochopím súvislosti.

Odvtedy som sa zúčastnila množstva prednášok, ktoré robí Múzeum mesta Bratislavy, občianske združenie Bratislavské rožky, Univerzitná knižnica, nezisková organizácia Národný Trust, Univerzita Komenského či Staromestské kultúrne centrum v Pistoriho paláci.

Absolvovala som tiež akreditovaný kurz Múzejný pedagóg a tiež naraz dva kurzy Dejiny a pamiatky Bratislavy I. a II. pod lektorským vedením Juraja Kuchárika zo SNM-Historické múzeum.

Čím viac sa učím, tým viac však mám pocit, ako toho málo viem. Hej, povedal to už Sokrates v 5. storočí pred n. l., i keď jeho verzia znela: Viem, že nič neviem.

Ale chápete, v porovnaní s tým, čo všetko chcem vedieť, viem toho napriek všetkému štúdiu stále veľmi málo.

Nuž, preto som sa prihlásila na kurz Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu.

A som nadšená!!!

Ani nedýcham, keď počúvam prednášajúcich. Ach, vedia tak veľa a tak zaujímavo, tak pútavo rozprávať. Je to pôžitok počúvať ich.

Kiežby som si to všetko pamätala.

Po prednáškach sa teda opäť vraciam k samoštúdiu, ale tentokrát je to iné. Tentokrát to už má hlavu a pätu. Navyše, o kurze už BKIS informuje na profesionálnej úrovni.

V každom prípade, to množstvo učenia, ach to je radosť, to je radosť a nadšenie.

Drahé moje, drahí moji, verte,

aj vy sa máte na čo tešiť,

lebo ja vám o všetkom čo sa dozviem s nadšením porozprávam na našich prehliadkách.

jazyková korektúra

Text neprešiel jazykovou korektúrou.
Citácie sú v pôvodnom znení.
Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na info@katarinakralikova.sk. Rada to opravím.

i

zdroje

Moje ♥ a ©.

VOPZ 2023/ Pistoriho palác

komentovaná prehliadka intreriéru, veže a podkrovia paláca

 • nedeľa, 4. júna 2023
 • 16:30 hod. v podchode, pri vstupe do paláca zo Štefánikovej ul.
 • organizátor: Staromestské centrum kultúry - Pistoriho palác,
 • miesto: Štefánikova 25, Bratislava
 • 0 €
 • registrácia nie je potrebná
 • prehliadka je bariérová (po schodoch)

Staromestské centrum kultúry vás v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad 2023 pozýva spoznať zaujímavosti späté s Pistoriho palácom.

Počas 75 minútovej prehliadky vám porozprávam o tom, akým lekárnikom bol Félix Pistori i to, ako sa zoznámil s mladou Idou. Dozviete sa, prečo si dal postaviť palác na dnešnej Štefánikovej ulici, aké mal s palácom plány a kto v ňom žil po jeho smrti. Prezrieme si jeho dávne komnaty a priblížime si tak i jeho architektúru a funkcie paláca až do dnešných dní.