Prečítajte si,

napísala som pre Vás tieto blogy

fotogalériazdieľania z kroniky

FOTO spomienky na rok 2022

Rok 2022 bol aj pre mňa jeden z najťažších. Kvôli vojne na Ukrajine. Kvôli chorobám. Kvôli bezmocnosti vo viacerých iných situáciách. Chcem si však pamätať aj to dobré. Nebolo toho zas až tak málo. Naučila som sa opäť obrovské množstvo nového o našich dejinách. Vďaka kurzu BKIS, aj keď faktom je, že do hlavy nám tam nič nenaliali. Júj, kiežby. Sami sme sa všetko museli naučiť - a tak je to...

Prečítajte si celý blog

spoznávame dejiny

Svätý Štefan, uhorský kráľ a kostol Kapucínov

"Kráľovstvo jedného jazyka a jedného mravu je slabé a krehké," tak poúčal kráľ Štefan syna Imricha, svojho následníka. Kráľovstvo, ktoré mu chcel odovzdať budoval v boji, krviprelievaním i vraždami. Pohanov kristianizoval i násilím, príkazmi aj oslepovaním. Napriek tomu ho vyhlásili za svätého. A zločiny pripísali jeho manželke, kráľovnej Gizele. Taká bola doba. Kráľ Štefan bol však napriek...

Prečítajte si celý blog

zdieľania z kroniky

Najkrajšia vianočná spomienka

Nedávno som sa tak sama túlala uličkami Bratislavy. Bol večer, všetko rozžiarené, ľudí málo. Len sem-tam nejaký párik. Veď vieme prečo ... Bolo to krásne, smutné i akosi čarovné. Spomenula som si na Vianoce môjho detstva. Na jednej ruke by som spočítala, koľko Vianoc mi utkvelo v pamäti dodnes. A to už mám štyri krížiky na chrbte. Neboli všetky pekné. Ale nie o tom som chcela. Chcem písať o...

Prečítajte si celý blog

spoznávame dejiny

Kataríny v Prešporku

Nomen Omen. Meno je osudom. To napísal, vo svojej divadelnej hre, rímsky dramatik Tito Maccio Plauto (2 stor. pred n. l.). Myslím, že to platí. Tiež ma prekvapilo poznanie, že kedysi ľudia, viac ako deň narodenín, oslavovali sviatok svojho mena. Súviselo to, pochopiteľne, s náboženstvom. I keď, už naši pohanskí slovanskí predkovia dávali svojim deťom pôvabné a "všetko hovoriace" mená. Takto...

Prečítajte si celý blog

zdieľania z kroniky

Ak o iných, tak i o mne

Fascinujú ma ľudské príbehy. Rada ich spoznávam. Rada o nich čítam. Na prehliadkach o nich s nadšením rozprávam. Nuž a, príbehy osobností, ktoré urobili pre tento svet niečo pekné, zmysluplné, užitočné, také príbehy skúmam podrobne. Osudy týchto ľudí ma obzvlášť zaujímajú. Hľadám inšpirácie, povzbudenia, rady. Ešte stále som v štádiu, keď i ja by som chcela tomuto svetu zanechať niečo fakt...

Prečítajte si celý blog

spoznávame dejiny

Alžbeta Durínska: Z princeznej opustená chudobná svätica

Počas „dušičkového obdobia“ si mnohí opäť uvedomíme, že bez rodičov sme siroty, bez manžela vdovy, bez manželky vdovci. Takýmto ľuďom je patrónkou svätá ALŽBETA DURÍNSKA (1207 - 1231). Aj ona bola sirotou i vdovou. Jej príbeh začal na Bratislavskom hrade. A hoci žila krátko a intenzívne, inšpiráciou by mohla byť pre každého z nás aj dnes. Jedna z najznámejších svätíc katolíckej cirkvi Alžbeta...

Prečítajte si celý blog