sobota, 31. 08. 2019

nedeľa, 01.09.2019

15:00

pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava na Laurinskej ul. č. 19 (BA)

štvrtok, 05. 09. 2019

17:00

prednáška

v budove Ústredia ľudovo umeleckej výroby (ÚLUV) na Obchodnej ul. č. 64 v Bratislave

nedeľa, 08. 09. 2019

15.00

pred budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. (BA)

nedeľa, 15. 09. 2019

15.00

pred historickou budovou Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom nám. (BA)

štvrtok, 19. 09. 2019

17:00

prednáška

v budove Ústredia ľudovo umeleckej výroby (ÚLUV) na Obchodnej ul. č. 64 v Bratislave

nedeľa, 22. 09. 2019

15.00

pred budovou Slovenskej filharmónie/ Reduty na Námestí Eugena Suchoňa (BA)

nedeľa, 19. 04. 2020

15:00

Morový stĺp na Rybnom nám. (BA)

Trhovníčky a kupci v Prešporku

Rozprávanie o tom, ako vplývali na dejiny Bratislavy trhovníčky, remeselníci, kvetinárky,

zeleninári, obhodníci s rožným dobytkom a ovocinárky,

v neposlednom rade aj cudzokrajní kupci, potulní umelci a komedianti, veštkyne a zlodeji

a tiež trhový richtár, kráľ a kat.

Remeselníci v Prešporku

Rozprávanie o tom, ako vplývali na dejiny Bratislavy trhovníčky, remeselníci, kvetinárky,

zeleninári, obhodníci s rožným dobytkom a ovocinárky,

v neposlednom rade aj cudzokrajní kupci, potulní umelci a komedianti, veštkyne a zlodeji

a tiež trhový richtár, kráľ a kat.

Učitelia a učiteľky v Prešporku

Rozprávanie o tom, ako vplývali na dejiny Bratislavy učitelia a učiteľky

od 14. storočia až do 20. storočia

vo farských a kláštorných školách, gymnáziách, kolégiách,

univerzitách, vyšších reálnych školách, materských školách,

jezuitských, evanjelických, katolíckych aj židovských a súkromných školách.

Divadelné zážitky v Prešporku

Rozprávanie o tom, ako vplývali na dejiny Bratislavy trhovníčky, remeselníci, kvetinárky,

zeleninári, obhodníci s rožným dobytkom a ovocinárky,

v neposlednom rade aj cudzokrajní kupci, potulní umelci a komedianti, veštkyne a zlodeji

a tiež trhový richtár, kráľ a kat.

Hudobné zážitky v Prešporku

Rozprávanie o tom, ako vplývali na dejiny Bratislavy trhovníčky, remeselníci, kvetinárky,

zeleninári, obhodníci s rožným dobytkom a ovocinárky,

v neposlednom rade aj cudzokrajní kupci, potulní umelci a komedianti, veštkyne a zlodeji

a tiež trhový richtár, kráľ a kat.

Príbehy lásky v Prešporku

Smutné i veselé, 

romantické aj tragické,

skutočné príbehy aj legendy,

cez ktoré spoznáme dejiny Bratisalvy.

Lekárnici a bylinkárky v Prešporku

Spoznáme dejiny Bratislavy prostredníctvom života lekárnikov a ich vývoja od kláštorných záhradníkov, cez meštiackych lekárnikov podnikateľov až po lekárnikov, vzdelávaných na zahraničných univerzitách.

Dozvieme sa tiež, ako dopadla slávná návšteva legendami opradeného Paracelsusa.

Rozrpávanie bude popretkávané príbehmi bylinkároch, ktoré poznali silu liečivých rastlín a pomáhali ľuďom aj v časoch veľkého Honu na čarodejnice.

Mešťania a šľachtičné v Prešporku

Rozprávať sa budeme o skutočných ľuďoch, ktorí žili v tých najkrajších budovách v dnešnom historickom jadre Bratislavy.

Dozvieme sa, aké mali pravidlá morálky a aj to, ako ich dodržiavali a porušovali.

Spoznáme móresy pri stravovaní a príjmaní hostí a v neposlednom rade pri hľadaní životných partnerov.

Príbehy zo života šľachtičien nám pripomenú slávne časy, keď bol Prešporok kráľovským korunovačným mestom.

Zaregistrujte sa

ak chcete dostávať

pripomienky na prehliadky

a blogy ako víkendové čítanie.