dátum

sobota, 15. 08. 2020

nedeľa, 16. 08. 2020

}

ZRAZ - čas

15:00

ZRAZ - miesto

Hlavné nám.  (BA) pri Maximiliánovej soche

CENA - poplatok za sprievodcovský výklad

5 €

O PREHLIADKE

Jarmočníci, to boli kupci, remeselníci, kramári, obchodníci, ale i zlodeji, veštice a nad všetkými dozorujúci trhový richtár. V 16. storočí sa všetci schádzali do Prešporku na 4 výročné jarmoky. Počas 90-minútovej prehliadky sa tiež dozviete, ako ich zabávali kaukliari, tanečníce, básnici a potulní komedianti.

Pripomenieme si

 • ako vplývalo šírenie kresťanstva na prvé jarmoky,
 • ktorí králi udelili právo konať prvé 4 jarmoky, právo trhu a skladu,

Porozprávam vám aj

 • o cuzokrajných kupcoch so špecerajným a orientálnym tovarom
 • o tridsiatkových úradníkoch, ktorí nám zanechali zaujímavé informácie,
 • o podvodníkoch a trhových richtároch, ktorí ich chytali a trestali.

Dozviete sa aj

 • o komediantoch a veštkyniach, ktorí prichádzali na všetky trhy
 • a aj o jarmočných básnikoch a spevákoch.

Trasa vedie cez historické jadro bratislavského Starého Mesta a končí za Michalskou bránou.

trvanie prehliadky

15:00 – 16.30

fotenie

Počas prehliadky sa budeme fotiť  … ak si na to spomenieme smile

Fotky budú uverejnené

 • na webovej stránke katarinakralikova.sk,
 • na Facebook stránke Katarína Králiková
w

otázky

Počas prehliadky uvítam, ak sa ma budete pýtať na všetko, čo vás k téme zaujíma.

Pokiaľ nebudem vedieť odpovedať, s radosťou zistím informácie a odpoveď Vám

 • pošlem e-mailom
 • a prostredníctvom mojej Facebook stránky Katarína Králiková.

ďalšie termíny

ZDROJE

Informácie na prehliadku Trhovníčky a kupci v Prešporku získavam z viacerých zdrojov.

Overujem si nie len to, čo som čítam, ale aj zdroje, z ktorých čerpám.

Často používam svoje poznámky a poznatky z prednášok:

 • Múzeum mesta Bratislavy
 • Univerzita Komenského/ klub Preslava
 • Bratislavské rožky, o. z.

Uvádzam tu zoznam autorov a použitej literatúry z mojej súkromnej knižnice ako aj požičané zo Staromestskej a Bratislavskej mestskej knižnice.

 • BALÁŽOVÁ, M. (dátum neznámy). Historické slovenské piesne. Dostupné na Internete: RTVS: https://www.rtvs.sk/media/a542/file/item/sk/0001/historicke_slovenske_piesne.HH1C.pdf
 • BENČÍKOVÁ, I. (1993). Slovenské jarmočné a púťové piesne – pokus o etnolingvistickú analýzu (str. 19-21). Dostupné na Internete: Národopisné informácie: https://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/001a-NI-1-93.pdf
 • DARULOVÁ, J. (1995). Stabilita a zmeny v týždenných a výročných trhoch (Radvanský jarmok v spomienkovom rozprávaní). Dostupné na Internete: Etnologické rozpravy: https://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/05-ER2-95.pdf
 • FEDERMAYER, F. (2003). Rody starého Prešporka. Bratislava: MONADA atelier, s.r.o.
 • FEDERMAYER, F. (2010). Šľachta uhorskej metropoly v pomoháčskom období (Archontologicko-genealogický náčrt problematiky). Forum Historiae 2/ 2010, 1-13. Dostupné na Internete: Forum Historiae.
 • FORBAT, E. (1959). Dejiny Bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí. Bratislava: Vydavateľstvo SAV.
 • FRIMMOVÁ, E. (21. 4 2017). Dizertačná práca Rok 1515 v premenách času (na základe Bartoliniho diela Odeporicon). Dostupné na Internete: Historický ústav SAV v Bratislave: http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis42017/obhajene-prace.pdf
 • HOLČÍK, Š. (7. 10 2006). Na Hlavnom námestí stávala strážnica. Dostupné na Internete: Bratislavské noviny: https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/2964-na-hlavnom-namesti-stavala-straznica
 • HOLČíK, Š. (18. 1 2015). Bratislavské noviny. Dostupné na Internete: Stredoveké miery na bráne radnice: https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/38554-stredoveke-miery-na-brane-radnice
 • HORVÁTH, V. (1978). Dejiny Bratislavy – Bratislava hlavným mestom Uhorska. Bratislava: Obzor.
 • JURÁNIYI, L. (2014). Prešporsské vinice koncom stredoveku v zrkadle najstaršej pozemkovej knihy mesta. In H. Peter, Zborník Múzea mesta Bratislava (s. 216). Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy.
 • LENGYELOVÁ, T. (2015). Život na šľachtickom dvore. Bratislava: SLOVART, s.r.o.
 • LESÁK, B. (2012). Osídlenie bratislavského podhradia v 9. až 10. storočí. Vývoj priestoru Hlavného námestia. In J. ŠEDIVÝ, & T. ŠTEFANOVIČOVÁ, Dejiny Bratislavy I. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. BREZALAUSPURC na križovatke kultúr (s. 328-331). Bratislava: Vydavateľstvo Slovart.
 • LUKAČKA, J., & ŠTEFÁNIK, M. (2010). Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. Dostupné na Internete: History SAV: http://www.history.sav.sk/eknihy/Jan-Lukacka-Martin-Stefanik-Stredoveke-mesto-ako-miesto-stretnuti-a-komunikacie.pdf
 • NEMCOVÁ , Z. (2014). Štatúty ako spôsob komunikácie mestskej správy s obyvateľmi. In S. Leon, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (s. 188). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK. Dostupné na Internete: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kapvh/Docs/HISTORICA/Historica_XLVIII_TLAC.pdf
 • POLÁK, M. (2009). DIVADLO. Jeho cesta dejinami. Bratislava: Perfekt, a. s.
 • SEGEŠ, V. (2005). Prešporský pitaval. Bratislava: Perfekt, a.s.
 • SEGEŠ, V. (2011). Vojenský historický ústav. Dostupné na Internete: Zákony kráľa Štefana I., po 1000 až okolo 1030: http://www.vhu.sk/data/files/317.pdf
 • ŠPIESZ, A. (2018). Bratislava v stredoveku. Bratislava: Perfekt, a. s.
 • URBANCOVÁ, H. (2010). Letákové tlače ako prameň mariánskych legiend. K dvom piesňovým typom z ústnej tradície (s. 122-145). Dostupné na Internete: MUSICOLOGICA SLOVACA: http://uhv.sav.sk/wp-content/uploads/2017/10/Musicologica2010_1-ilovepdf-compressed-1.pdf

 

i

ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKY

 • postupne doplním

fotogaléria

Fotky k prehliadke.

ZDROJ FOTIEK:

spätná väzba

Ďakujem za kritiku, pochvalu, názor aj odporúčanie, ktoré mi pomôžu, aby som pre vás robila čo najlepšie prehliadky.

0 komentárov

udalosť na Facebook stránke Katarína Králiková

Stretávame sa pri Mórovom stĺpe na Rybnom nám. v Bratislave.

Zaregistrujte sa

ak chcete dostávať

pripomienky na prehliadky

a blogy ako víkendové čítanie.