cenník a popis ponúkaných prehliadok

  pre každého    s radosťou  ♥

Za opýtanie nič nedáte, stačí, keď mi napíšete, alebo zavoláte smile

meno

Mgr. Katarína Králiková

mobil

0915 546 132

e-mail

info@katarinakralikova.sk

messanger

Katarína Králiková

cenník a popis ponúkanej služby

základná prehliadka | 60 min. | 1 skupina (6 - 30 osôb) | 30 €

ideálna

 • pre vašich hostí, ktorí majú záujem o komentovanú prehliadku Bratislavy.
 • pre mládež, ktorá prišla do Bratislavy študovať na vysokej škole.
 • pre ľudí, ktorí žijú v Bratislave “celé roky a chcú spoznať jej históriu.

trasa

 • Začíname pred Michalskou bránou, kde vám porozprávam o mestskom opevnení.
 • Pokračovať budeme po ulici Zámočnícka, na ktorej sa dozviete o najúspešnejších remeslách.
 • Odtiaľ pôjdeme na Hlavné námestie, kde si pripomenieme najvýznamnejšie historické budovy.
 • Končíme pri križovatke Zelená, Prepoštská, Venturská ul. rozprávaním o slávnych umelcoch u dejín Bratislavy.
rozšírená prehliadka | 90 min. | 1 skupina (6 - 30 osôb) | 45 €

ideálna

 • pre vašich hostí, ktorí majú záujem o komentovanú prehliadku Bratislavy.

 • pre mládež, ktorá prišla do Bratislavy študovať na vysokej škole.

 • pre ľudí, ktorí žijú v Bratislave “celé roky a chcú spoznať jej históriu.

základná trasa

 • Začíname pred Michalskou bránou, kde vám porozprávam o mestskom opevnení.

 • Pokračovať budeme po ulici Zámočnícka, na ktorej sa dozviete o najúspešnejších remeslách.

 • Odtiaľ pôjdeme na Hlavné námestie, kde si pripomenieme najvýznamnejšie historické budovy.

 • Končíme pri križovatke Zelená, Prepoštská, Venturská ul. rozprávaním o slávnych umelcoch u dejín Bratislavy.

+ I. OKRUH:  Divadlo – Reduta

Trasa pokračuje po Ventúrskej ul. , na ktorej vám porozprávam

 • o živote v piatich šľachtických palácoch.

Pokračovať budeme na Hviezdoslavovo námestie. Tam sa dozviete:

 • o divadlách v Prešporku.

Odtiaľ sa presunieme na Nám. Eugenda Suchoňa, kde vám, na záver, porozprávam

 • o báloch, plesoch a o zaujímavostiach budovy Slovenskej filharmónie známej ako Reduta.

+ II. OKRUH: Dóm sv. Martina

Trasa bude, po skončení základnej prehliadky, pokračovať na Farskú ul., na ktorej vám porozprávam

 • o Kostole Povýšenia sv. Kríža, v ktorom žili členky rehole sv. Kláry, hovorovo známe ako Klarisky. Dozviete sa aj legendu o láske jednej z nich.

Pokračovať budeme po Kapitulskej ul., na ktorej sa dozviete

 • o živote kanonikov, členov Prešporskej kapituly a
 • o vzdelávaní v jednotlivých kláštorných školách.

Odtiaľ pôjdeme k Dómu sv. Martina, kde si pripomenieme

 • najvýznamnejšie obdobia prestavby Dómu,
 • najznámejšie kráľovské osobnosti, korunované v Dóme sv. Martina
 • a tipy na zaujímavosti v Dóme sv. Martina

interiér Dómu sv. Martina

 • V Dóme sv. Martina sa nesmie robiť sprievodcovský výklad bez toho, aby návštevníci zaplatili do pokladne Dómu sv. Martina poplatok. Je to tam prísne kontrolované.
 • Preto máte 2 možnosti:
 1. Zaplatiť poplatok a celý môj výklad o Dóme sv. Martina si vypočujte v interiéri.
 2. Vypočuť si môj výklad o Dóme sv. Martina vonku, s odporúčaním na zaujímavosti v interiéri a následne si bezo mňa prezriete Dóm sv. Martina z vnútra zdarma.

+ III. OKRUH: Primaciálny palác

Trasa pokračuje po Laurinskej ulici, kde vám porozprávam

 • o živote mešťanov a šľachty počas obdobia, keď bol Prešporok kráľovským korunovačným mestom.

Pokračovať budeme cez Nádvorie Jána Nepomuckého, kde sa, v átriu Priamciálneho paláca, dozviete

 • o zaujímavostiach Primaciálneho paláca.

Odtiaľ pôjdeme na Primaciálne námestie, kde si na záver zrekapitulujeme

 • najdôležitejšie súvislosti s Primaciálnym palácom.

tematická prehliadka | 90 min. | 1 osoba nad 18 rokov| 5 €
školská prehliadka | 45 min. | 1 žiačka/ žiak | 2 €

pedagogický dozor

 • zdarma

obsah

 • prispôsobené učebným osnovám podľa jednotlivých ročníkov základnej školy

moja ponuka pre vás

základná prehliadka

trvanie

 • 60 minút

ideálna

 • pre vašich hostí, ktorí majú záujem o komentovanú prehliadku Bratislavy.
 • pre mládež, ktorá prišla do Bratislavy študovať na vysokej škole.
 • pre ľudí, ktorí žijú v Bratislave “celé rokya chcú spoznať jej históriu.

trasa

 • Začíname pred Michalskou bránou, kde vám porozprávam o mestskom opevnení.
 • Pokračovať budeme po ulici Zámočnícka, na ktorej sa dozviete o najúspešnejších remeslách.
 • Odtiaľ pôjdeme na Hlavné námestie, kde si pripomenieme najvýznamnejšie historické budovy.
 • Končíme pri križovatke Zelená, Prepoštská, Venturská ul. rozprávaním o slávnych umelcoch u dejín Bratislavy.

poplatok za sprievodcovský výklad

 • 20 € za celú skupinu do 6 osôb
 • 2 € za každú osobu v skupine od 7 osôb

objednať

 • 0915546132
 • info@katarinakralikova.sk

Divadlo - Reduta

Trasa pokračuje po Ventúrskej ul. , na ktorej vám porozprávam

 • o živote v piatich šľachtických palácoch.

Pokračovať budeme na Hviezdoslavovo námestie. Tam sa dozviete:

 • o divadlách v Prešporku.

Odtiaľ sa presunieme na Nám. Eugenda Suchoňa, kde vám, na záver, porozprávam

 • o báloch, plesoch a o zaujímavostiach budovy Slovenskej filharmónie známej ako Reduta.

Dóm sv. Martina

Trasa bude, po skončení základnej prehliadky, pokračovať na Farskú ul., na ktorej vám porozprávam

 • o Kostole Povýšenia sv. Kríža, v ktorom žili členky rehole sv. Kláry, hovorovo známe ako Klarisky. Dozviete sa aj legendu o láske jednej z nich.

Pokračovať budeme po Kapitulskej ul., na ktorej sa dozviete

 • o živote kanonikov, členov Prešporskej kapituly a
 • o vzdelávaní v jednotlivých kláštorných školách.

Odtiaľ pôjdeme k Dómu sv. Martina, kde si pripomenieme

 • najvýznamnejšie obdobia prestavby Dómu,
 • najznámejšie kráľovské osobnosti, korunované v Dóme sv. Martina
 • a tipy na zaujímavosti v Dóme sv. Martina

interiér Dómu sv. Martina

V Dóme sv. Martina sa nesmie robiť sprievodcovský výklad bez toho, aby návštevníci zaplatili do pokladne Dómu sv. Martina poplatok. Je to tam prísne kontrolované.

Preto máte 2 možnosti:

A)

Zaplatiť poplatok a celý môj výklad o Dóme sv. Martina si vypočujte v interiéri.

B)

Vypočuť si môj výklad o Dóme sv. Martina vonku, s odporúčaním na zaujímavosti v interiéri a následne si bezo mňa prezriete Dóm sv. Martina z vnútra zdarma.

Primaciálny palác

Trasa pokračuje po Laurinskej ulici, kde vám porozprávam

 • o živote mešťanov a šľachty počas obdobia, keď bol Prešporok kráľovským korunovačným mestom.

Pokračovať budeme cez Nádvorie Jána Nepomuckého, kde sa, v átriu Priamciálneho paláca, dozviete

 • o zaujímavostiach Primaciálneho paláca.

Odtiaľ pôjdeme na Primaciálne námestie, kde si na záver zrekapitulujeme

 • najdôležitejšie súvislosti s Primaciálnym palácom.

exteriér + baroková záhrada

Stretneme sa pred Viedenskou bránou a postupne sa prejdeme po okolí areálu Bratislavského hradu s výhľadom na Dunaj. Prestávky s výkladom si urobíme pod stromami v parkovej časti. Prehliadku exteriériu Bratislavského hradu ukončíme v Barokovej záhrade.

Spoznáte:

 • život panovníkov na hrade
 • stavebný vývoj
 • zaujímavosti o Dunaji
 • legendy o Bratislavskom hrade
 • historické udalosti

+ 30 € za celú skupinu do 6 osôb

+ 5 € za každú osobu v skupine od 7 osôb

+ vstupné do interiéru Bratislavského hradu v zmysle cenníka SNM-Historické múzeum (platí aj všetky aktuálne výstavy)

interiér - stále expozície

Stretneme sa pred pokladňou Bratislavského hradu, pri Soche Svätopluka. Spoločne prejdeme cez nádvorie Bratislavského hradu do budovy.

Sprievodcovský výklad vám urobím

v podzemných priestoroch, kde si porozprávame

 • o Keltoch a Veľkej Morave,

na I. poschodí si oddýchnete v hradnej kaplnke, kde vám urobím výklad

 • o panovníkoch na hrade

a v miestnostiach s barokovými obrazmi sa dozviete

 • o živote Márie Terézie a najdôležitejších mužov jej života

Na II. poschodí si prezrieme nádherné grafiky Bratislavského hradu a porozprávame si

 • o stavebnom vývoji hradu
 • a aj o príbehoch lásky na Bratislavskom hrade

Na III. poschodí sa opäť vrátime v dejinách naspäť, až do stredoveku a to počas prehliadky Klenotnice, v ktorej si zrekapitulujeme

 • najvýznamnejšie míľniky v dejinách nie len Bratislavy, ale aj celého Slovenska – keďže Bratislavský hrad je súčasťou Slovenského národného múzea – Historické múzeum.

Na záver si pozrieme Korunovačnú vežu ja vám poviem

 • zaujímavosti o rieke Dunaj, na ktorú budete mať nádherný výhľad.

prehliadka na želanie

Vy si vyberiete

 • trvanie prehliadky v rozsahu od 1 do 4 hodín
 • začiatok, trasu a koniec prehliadky v rámci Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
 • obsah a témy prehliadky z možností
 1. dejiny vášho povolania
 2. hudobné osobnosti Bratislavy
 3. kovospracujúce/ odevné/ potravinárske/ stavebné/ remeslá
 4. lekárnictvo, lekárstvo, liečiteľstvo
 5. školy, učitelia, vychovávatelia
 6. kúpele a hostince (a nevestince) v Prešporku
 7. a iné podľa dohody

spoločne dohodneme

 • dátum
 • hodinu začiatku
 • individuálne požiadavky
 • miesto na prestávku
 • vstupenky
 • a iné

poplatok za sprievodcovský výklad na mieru

1 hod. 30 min.060 € | + 10 min. zdarma

1 hod. 30 min. |  090 € | + 10 min. zdarma

2 hod. 30 min..120 € | + 15 min. zdarma

2 hod. 30 min. |  150 € | + 15 min. zdarma

3 hod. 30 min. |  180 € | + 15 min. zdarma

3 hod. 30 min. |  210 € | + 20 min. zdarma

4 hod. 30 min. |  240 € | + 30 min. zdarma

* Viem, že to chápete, ale pre môj pokoj na duši uvádzam, že nakoľko si na živobytie zarábam ako sprievodkyňa dejinami, uvedené ceny zahrňajú aj

 • čas, ktorý strávim prípravou trasy na mieru pre vás,
 • vyhľadávaním, overovaním a štúdiom dôveryhodných zdrojov informácií, o ktoré sa s vami podelím na prehliadke
 • a samozrejme, náš spoločne strávený čas, počas ktorého urobím všetko preto, aby ste z prehliadky mali ten najkrajší zážitok plný nových poznatkov

** za prehliadku na želanie vám vystavím zálohovú faktúru na 50% z ceny so splatnosťou 5 dní pred prehliadkou. Viac info je vo Všeobecných obchodných podmienkách.

 

Spoznáte dejiny Bratislavy cez inšpiratívne osobnosti z:

 • armády
 • cirkvi
 • inteligencie
 • obchodu
 • remeselníctva
 • umenia
 • vlády

a ako BONUS vám porozprávam o dejinách

 • vašej profesie
 • zábavy a trávenia voľného času v Prešporku.

Spoznáte dejiny Bratislavy cez inšpiratívne osobnosti z:

 • armády
 • cirkvi
 • inteligencie
 • obchodu
 • remeselníctva
 • umenia
 • vlády

Pedagogický sprievod zdarma.

Nenáročná prechádzka s prestávkami na miestach, kde je možné sadnúť si a …

 • … spomínať na časy minulé
 • … počúvať o dávnych dobách
 • … objavovať históriu Prešporku.

  

 

Najkrajšie ulice Bratislavy spoznáte spolu s deťmi cez rozprávanie

 • o zaujímavých osobnostiach,
 • o významných budovách
 • a o tajuplných povestiach

Prispôsobené aj deťom podľa veku a pohlavia.

Za opýtanie fakt nič nedáte, stačí, keď mi napíšete, alebo zavoláte smile

meno

Mgr. Katarína Králiková

mobil

0915 546 132

e-mail

info@katarinakralikova.sk

messanger

Katarína Králiková