dátum

 • sobota, 05. 09. 2020
 • nedeľa, 06. 09. 2020

alebo NA ŽELANIE

}

ZRAZ - čas

15:00

ZRAZ - miesto

pred budovou Académie Istropolitana, Ventúrska 3 (BA)

CENA - poplatok za sprievodcovský výklad

5 €

trvanie prehliadky

15:00 – 16.30

fotenie

Počas prehliadky sa budeme fotiť  … ak si na to spomenieme smile

Fotky budú uverejnené

 • na webovej stránke katarinakralikova.sk,
 • na Facebook stránke Katarína Králiková
w

otázky

Počas prehliadky uvítam, ak sa ma budete pýtať na všetko, čo vás k téme zaujíma.

Pokiaľ nebudem vedieť odpovedať, s radosťou zistím informácie a odpoveď Vám

 • pošlem e-mailom
 • a prostredníctvom mojej Facebook stránky Katarína Králiková.

ďalšie termíny

o prehliadke

Učitelia, ktorí v 16. storočí pôsobili v Prešporku, boli pod silným vplyvom kráľa, cirkvi a politických udalostí. Zo študentov sa snažili vychovať predovšetkým svojich lojálnych následovníkov. Študenti si pritom žili svoj život. Poslúchali rodičov, vlastný rozum i svoje roztopašné srdce. A z niektorých sa dokonca stali odvážni priekopníci.

Pripomenieme si

 • prečo odišli pedagógovia z Univerzity Istropolitana
 • a čo sa stalo s luteránskymi učiteľmi počas reformácie.

Dozviete sa

 • kde všade sa vzdelávali mládenci,
 • ktorí slávni vzdelanci získali základy v Prešporku,
 • aké boli podmienky, aby sa muž mohol stať rytierom
 • a prečo meštiacki synovia navštevovali pisárske školy.

Spoznáte študentské

 • beánie a hry
 • hodnotenia a potvrdenia

Povieme si o učiteľoch

 • v židovskej škole,
 • a v kapitulskej škole pri Dóme sv. Martina.

Nevynecháme ani  

 • hypotézu zmene názvu prvej univerzity na Academia Istropolitana v 16. storočí
 • a tiež novoty, ktoré nám zanechal Ján Ámos Komenský (16./17. stor.).

ZDROJE

Informácie na prehliadku získavam z viacerých zdrojov.

Overujem si nie len to, čo som čítam, ale aj zdroje, z ktorých čerpám.

Často používam svoje poznámky a poznatky z prednášok:

 • Univerzita Komenského/ klub Preslava
 • Bratislavské rožky, o. z.
 • Múzeum mesta Bratislava

Uvádzam tu zoznam autorov a použitej literatúry z mojej súkromnej knižnice ako aj požičané zo Staromestskej a Bratislavskej mestskej knižnice.

BOKOROVÁ, L. (2013). Reformácia a začiatky konfesijného školstva. Dejiny výchovy a vzdelávania I. Trnavská univerzita v Trnave.

DUCHOŇOVÁ, D. (2018). Slasti a strasti dospievania. In S. MICHÁLEK, História zadnými dverami (s. 124-127). Bratislava: Vydavateľstvo Premedia.

ĎURANOVÁ, V. (2005). Druhy rytierskych turnajov a ich priebeh . Dostupné na Internete: RYTIERSTVO, TRNAVSKÝ HISTORICKÝ SPOLOK, TRNAVA, 2005 : file:///C:/Users/katar/Downloads/Rytierstvo_element_v_zivote_stredovekeho.pdf

DVOŘÁKOVÁ, D., LENGYELOVÁ, T., MÚCSKA, V., & HOLEC, R. (2012). Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha: Ottovo nakladatelství.

FEDERMAYER, F. (2003). Rody starého Prešporka. Bratislava: MONADA atelier, s.r.o.

FRIMMOVÁ , E. (2012). Humanistická korešpondencia. Dostupné na Internete: SAV. Slovenská literatúra, 59, 2012/ č. 2: https://www.sav.sk/journals/uploads/01210945–SL-2012-2-frimmova-139-165.pdf

GEJDOŠ, M. (22. 5 2020). História školstva na Slovensku so zreteľom na sociálnu prácu. Dostupné na Internete: Katolícka Univerzita v Ružomberku: https://www.ejournals.eu/Homo-et-Societas/2019/4-2019/art/16690/

HAĽKO, J., & HOLČÍK, Š. (20. 4 2017). Katolíci a protestanti. Dostupné na Internete: youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=y6V_9m-TLlQ&t=6s

HLAVÁČKOVÁ, M. (2008). Monografia: Kapitula pri Dóme sv. Martina – intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí. Bratislava: Spoločnosť Pro Historia, o.z.

HLAVÁČKOVÁ, M. (2015). Juraj zo Schönbergu († 1486) a Bratislava. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta. Bratislava: Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác. Dostupné na Internete: https://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild0002F14F

HOMOĽA, T. (2017). Renesančný panovník. Humanizmus a vzdelanosť na dvore Mateja Korvína. Historická revue 5/ 2017, 48-53.

HORVÁTH, V. (1978). Dejiny Bratislavy – Bratislava hlavným mestom Uhorska. Bratislava: Obzor.

JANOTA, I. (2017). Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave. Bratislava: Marenčin PT, s.r.o.

KAMENICKÝ, M. (2018). Učitelia zo Slovenska na zahraničných univerzitách do konca 18. storočia. VERBUM HISTORIAE 2/2018, 23-47.

KLIMEKOVÁ, A. (2018). Dizertačné tlače študentov z územia Slovenska na nemeckých univerzitách v 16. a 17. storočí. Studia Bibliographica Posoniensia 2018, s. 159-166. Dostupné na Internete: https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/sbp_2018_web.pdf

KOÓŠOVÁ, P. (2002). Ceremoniál pasovania na rytiera . Dostupné na Internete: RYTIERSTVO, TRNAVSKÝ HISTORICKÝ SPOLOK, TRNAVA, 2005: file:///C:/Users/katar/Downloads/Rytierstvo_element_v_zivote_stredovekeho.pdf

KOVÁČOVÁ, L. (3. 12 2012). Beánie na stredovekých univerzitách. Dostupné na Internete: History Web (History Lab): https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/beanie-na-stredovekych-univerzitach

KOWALSKÁ, E. (2004). Výchova a vzdelávanie na prahu novoveku. Historická revue. Dostupné na Internete: http://www.historiarevue.sk/index.php?id=priloha2004kowalska78

MAKAROVÁ, S. (16. 6 2010). Výchova rytiera trvala štrnásť rokov. Denník SME-Korzár. Dostupné na Internete: https://korzar.sme.sk/c/5426466/vychova-rytiera-trvala-strnast-rokov.html

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave. (27. 6 2008). Dejiny vysvedčení. Denník SME. Dostupné na Internete: https://www.sme.sk/c/3949277/dejiny-vysvedceni.html

NEMCOVÁ, Z. (2016). Klasifikácia listín a spôsoby datovania v autentických protokoloch hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly v 16. a 17. storočí. Štúdie o činnosti hodnoverných miest na Slovensku (s. 53-65). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Dostupné na Internete: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kapvh/Docs/Studie_o_cinnosti_HM_na_Slovensku_FINAL.pdf

OKÁL, M. (1984). Život a dielo bratislavského humanistu Juraja Purkirchera. Dostupné na Internete: Slovenská národná knižnica: https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/11/Bio_stu_11_7_43.pdf

ORENDÁČ, P. (2015). Špecifiká práce učiteľa v cirkevnej škole. Dostupné na Internete: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/p_orendac_specifika_prace_ucitela_v_cirkevnej_skole.pdf

SEGEŠ, V. (2010). Remeslá a cechy v Prešporku. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o.

SEGEŠ, V. (2012). Slovensko v neskorom stredoveku (1386-1526). In M. HABAJ, J. LUKAČKA, V. SEGEŠ, I. MRVA, I. A. Petranský, & A. HRNKO, Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť (s. 98-138). Bratislava: PERFEKT, a. s.

ŠPIESZ, A. (2018). Bratislava v stredoveku. Bratislava: Perfekt, a. s.

TANDLICH, T. (2010). Židovská komunita v Bratislave za vlády Jagelovskej dynastie. Nitra: Filozofická fakuta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dostupné na Internete: http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/tandlich.pdf

ZRUBEC, L. (1991). Osobnosti našej minulosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

 

i

ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKY

 • postupne doplním

fotogaléria

Fotky k prehliadke.

ZDROJ FOTIEK:

 • Katarína Králiková

spätná väzba

Ďakujem za kritiku, pochvalu, názor aj odporúčanie, ktoré mi pomôžu, aby som pre vás robila čo najlepšie prehliadky.

spätná väzba

10 + 2 =

udalosť na Facebook stránke Katarína Králiková

Stretávame sa pred budovou bývalej Académie Istropolitany

na Ventúrskej ul. č. 3 (BA).

Zaregistrujte sa

ak chcete dostávať

pripomienky na prehliadky

a blogy ako víkendové čítanie.