Prečo je na Schwarzovom dome tá odlomená kamenná guľa?

29. 09. 2019 | spoznávame dejiny

Pred mnohými a mnohými splnmi mesiacov, teda vlastne 29. septembra 2019, na sviatok sv. Michala, som robila prehliadku Večerná Bratislava. Jej témou bolo všetko Michalské. Práve vtedy, tam, na Michalskej ulici, som dostala ďalšiu zaujímavú otázku. Prečo je na Schwarzovom dome tá odlomená kamenná guľa?

FOTO: Katarína Králiková

Schwartzov dom na Michalskej ul. v Bratislave

stručná odpoveď

Lebo ju tam osadili zrejme ako dekoratívny prvok ešte v stredoveku. Neskôr, pri rekonštrukcii sa ju majitelia rozhodli ponechať a zvýrazniť.

podrobnejšia odpoveď

Snažila som sa to zistiť sama. Vyzvedala som i v tamojšej reštaurácii. Čašník mi len v behu medzi stolmi povedal, že to je napoleónska guľa. Ani nepočkal na otázku…

Čas plynul. O guli na Scharzovom dome som nenašla žiadnu zmienku.

S malou dušičkou som sa obrátila na pána Petra Horanského, historika, pamiatkára a držiteľa osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore architektonicko-historický výskum. 

Je to starý renesačný meštiansky dom. Určite to tam bolo ešte pred rekonštrukciou, ale preverím to…,

povedal mi a ja som bola nadšená.

Konzultoval to aj s pánom Štefanom Holčíkom, archeolóom a historikom, ktorý je v Bratislave známy ako propagátor bratislavských pamiatok.

Už som ani nedúfala, že mi niekedy odpíše, keď som p. Horanského tento týždeň stretla v Rómerovom dome na Zámočníckej 10 v Bratislave. Hneď ma oslovil:

Zistil som to, ale nemal som čas odpísať. Hovoril som aj s p. Holíčkom. Tá guľa tam bola pravdepodobne ako dekoratívny prvok. To už nezistíme. Dom tam stál už v 16. storočí. Neskôr sa im zrejme nepáčila, tak ju osekali a zakryli fasádou. No a pri rekonštrukcii v roku 2000 odlomenú guľu našli a noví majitelia sa rozhodli, že ju neprekryjú, ale zvýraznia.

 To je všetko, čo sa nateraz dá zistiť o guli na Schwarzovom dome, ktorý stojí na Michalskej ul. v Bratislave.

A kto bol Schwarz?

Zistíme to z rozsiahlej publikácie Rody starého Prešporka (Genealogický rozbor obyvateľstva a topogrfia mesta podľa súpisu z roku 1624), ktorú napísal Frederik Federmayer.

Jakub Schwarz sa narodil okolo roku 1584, zomrel pred rokom 1633. Bol členom širšej mestskej rady a v roku 1621 pôsobil ako špitálmajster (zrejme v mestskom špitáli sv. Ladislava).

Dom získal tak, že sa oženil s vdovou Sárou Schreiberovou, ktorá po prvom manželovi zdedila podiel na dome. 

Osud Sáry Schreiberovej je neobyčajne zaujímavý. Priblížim Vám ho v niektorom blogu.

jazyková korektúra

Text neprešiel jazykovou korektúrou.
Citácie v texte sú v pôvodnom znení, s dobovou štylistikou a gramatikou.
Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na info@katarinakralikova.sk. Rada ju opravím.
i

zdroje

HORANSKÝ, Peter. pamiatkar, výskumník, archeológ, odborný garant obnovy hradu Uhrovec, spoluobjaviteľ Rybárskej brány v Bratislave, autor množstva odborných publikácií o ochrane historických pamiatok

Pamiatkový úrad SR –  pamiatkový objekt Michalská ul. č. 5 Bratislava. Dostupné na internete: http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=154

HOLČÍK, Štefan (30.11.2006)  “Vynovený” meštiansky dom na Michalskej 5. Bratislavské noviny, 30.11.2006. Dostupné na internete: https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/5554-vynoveny-mestiansky-dom-na-michalskej-5

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573