Svätý Štefan, uhorský kráľ a kostol Kapucínov

"Kráľovstvo jedného jazyka a jedného mravu je slabé a krehké," tak poúčal kráľ Štefan syna Imricha, svojho následníka. Kráľovstvo, ktoré mu chcel odovzdať budoval v boji, krviprelievaním i vraždami. Pohanov kristianizoval násilným, príkazmi aj oslepovaním pohanov. Napriek tomu ho vyhlásili za...

Prečítajte si celý blog