spoznávame dejiny

Juraj Purkircher, lekár s básnickým črevom, ktorý hľadal nevestu

V prelomovom období po Bitke pri Moháči, ktorá sa odohrala 29. augusta 1526, sa narodilo v Prešporku mnoho zaujímavých osobností. Jednou z nich bol aj Juraj Purkircher, člen váženej a starej, ale pomerne chudobnej patricijskej rodiny. O tom, aký to bol človek vieme...

Prečítajte si celý blog