Prijmite pozvanie na prechádzku po historickom jadre Bratislavy, počas ktorej sa dozviete zaujímavosti o umení v 18. storočí.

Kempelenopolis, to je Bratislava v 18. storočí. Vtedy sa v nej narodil a žil vynálezca, výtvarník a dramatik Wolfgang Kempelen (1734 – 1804).

Sochár Ľudovít Gode (cca 1710 – 1759) žil v 18. storočí v Prešporku, kde prišiel po tom, ako zomrel jeho učiteľ, slávny sochár Georg Rafael Donner.

Diela Ľudovíta Godeho od polovice 18. storočia zdobili mosty, brány, paláce, no zachovali sa len tie sakrálnych objektoch.

Ľudovít Gode patril medzi také umelecké osobnosti Prešporka, akými boli maliar Fridrich Oeser, freskár Franz Anton Maulberch, umelecký architekt Franz A*, sochár Jozef Sartory či hudobník Jozef Haydn.

Život nielen týchto barokových umelcov a ich diela, ktoré zanechali v meste prešporského rodáka Wolfganga Kempelena – teda v Kempelenopolise tvoria obsah 90–minútovej prehliadky v historickom jadre Bratislavy.

i

zdroje poznatkov zdieľaných počas prehliadky

FARKAŠ, P. (2017). Johann Christian Brand (1722–1795) a jeho uhorská tvorba v kontextoch akademickej výučby krajinomaľby vo Viedni. e-Monumentica(2). Dostupné na Internete: https://e-monumentica.cz/sites/default/files/clanky/02_17_s21-36_Farkas.pdf

FARKAŠ, P. (2018). Maliari viedenskej Akadémie – Adam Freidrich Oeser (1717 – 1799) a Karol Filip Schallhas (1767 – 1797) a Jozef Lippert (1764 – 1812). Uhorská krajinomaľba 18 storočia (magisterská diplomová práca). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné na Internete: https://theses.cz/id/qf9c6g/25569180

FEDERMAYER, F. (2003). Rody starého Prešporka. Bratislava: MONADA atelier, s.r.o.

FUNDÁRKOVÁ, A. (2012). “Kto myslí len na svoj osoh, tomu nepatrí meno Pálffy…” Narušenie harmónie a dobrého spolužitie v rode Pálffyovcov v 18. storočí. Forum historiae(roč. 6, č. 1). Dostupné na Internete: http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/fundarkova1.pdf

GODÁROVÁ, Z. (5. 12 2021). Dvojité okrúhle výročie Antona Zimmermanna – kapelníka kardinála Jozefa Batthyányiho. Dostupné na Internete: Bratislavské rožky: https://bratislavskerozky.sk/dvojite-okruhle-vyrocie-antona-zimmermanna-kapelnika-kardinala-jozefa-batthyanyiho/

GRAMS, J., & HOLČÍK, Š. (2011). Kráľovská rezidencia v Bratislave. Tereziánske projekty. In P. HYROSS, Zborník Múzea mesta Bratislavy (s. 105-142). Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy.

GROLL, A. (2018). Wolfgang von Kempelen – život a dielo, fakty a vyvrátené mýty. Bratislava: Kemplenopolis, o. z. Dostupné na Internete: www.kempelen.info

CHMELINOVÁ KOLBIARZ, K. (2018). Oeser v Bratislave ((Jana Luková: Adam Friedrich Oeser, Galéria mesta Bratislavy 2017). MUZEOLÓGIA a kultúrne dedičstvo (vedecký recenzovaný časopis) – 1/2018, 174 – 178.

LASLAVÍKOVÁ, J. (2020). Mestskeé divaddlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Bratislava: Hudobné centrum – Historický ústav SAV, Bratislava.

ORVISKÁ, K. (2018). Sochár Ľudovít Gode (? – 1759). Magisterská diplomová práca. Cit. 11. 2 2022. Dostupné na Internete: Masarykova univerzita, Brno: https://is.muni.cz/th/o06zr/Orviska_Sochar_Ludovit_Gode_Archive.pdf

PETROVÁ – PLESKOTOVÁ, A. (1998). Bratislavskí výtvarní umelci a umeleckí remeselníci 18. storočia – dodatky. ARS 1-3/1998, časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. Dostupné na Internete: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1998/0251/scroll

SZABÓ, I. (2020). Príbehy z Prešporka v 18. storočí. Bratislava: AllGro Plus.

ŠPIESZ, A. (1987). Bratislava v 18. storočí. Bratislava: Tatran.

TANCER, J. (2013). Neviditeľné mesto (Prešporok/ Bratislava v cestopisnej literatúre). Bratislava: Kaligram. Dostupné na Internete: file:///C:/Users/katar/Downloads/Tancer_Neviditelne_mesto.pdf

VARCHOLÍKOVÁ, M. (2018). Sochy Karla Georga Mervilla v Galérii Mesta. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné na Internete: https://is.muni.cz/th/s6ys0/Sochy_Karla_Georga_Mervilla_v_Galerii_mesta_Bratislavy_-_Michaela_Varcholikova.pdf