termín už iba na želanie(cena 5 €/ osoba, minimálne 4 osoby)

Tematická, 90-minútová prehliadka
v historickom jadre Bratislavy,
počas ktorej sa dozviete
o manželských radostiach i starostiach konkrétnych osobností, ktoré žili
v 17. storočí v Prešporku.

c

obsah prehliadky

Peripetie sú osudové prekážky. Niektorým párom ich spôsobila príliš pôvabná príbuzná. Iným zas oddaný ctiteľ.

Mnohí však mali v 17. storočí rovnaké manželské peripetie.

Na 90-minútovej prehliadke historickým jadrom Bratislavy sa dozviete aj to, aké rady manželom poskytoval Ján Amos Komenský.

Pripomenieme si

  • čo predchádzalo vstupu do stavu manželského,
  • ako prebiehal sobáš, hostina i tzv. konzumácia manželstva,
  • a tiež to, aké manželské peripetie boli najťažšie.

Dozviete sa tiež, ako zvládal manželské peripetie Ján Amos Komenský.

zraz

termín už iba na želanie

(cena 5 €/ osoba, minimálne 4 osoby)

Zámocká ul. č. 47 (BA)
pred bývalým Pálffyho palácom (viď foto)

l

registrácia

Registrácia je povinná.

Môžete sa zaregistrovať vopred, alebo až na mieste.

Registrované údaje uchovám 2 týždne, v súlade s nariadením Úradu pre verejné zdravotníctvo.

poplatok

5 € / osoba nad 18 rokov
0 € / osoba do 18 rokov

platba

V hotovosti pred začiatkom prehliadky.

doklad

Vystavujem elektronický pokladničný doklad.
Posielam ho pri platení na Vami nadiktovaný e-mail.
Z ekologických dôvodov.

Záujem o papierový doklad, prosím, oznámte pri platení.

fotenie

Počas prehliadky sa spolu odfotíme.
Ak budete súhlasiť.

Počas prehliadky bez upozornenia nefotíme. Ide mi len o to, aby sme proste na fotkách všetci dobre vyzerali.

Fotky uverejním po prísnej cenzúre na tejto web stránke a na Facebook stránke Katarína Králiková.

w

otázky a odpovede

Uvítam, ak sa počas prehliadky opýtate na všetko, čo vás k téme zaujíma. Hneď, ako vám to napadne, aby ste nezabudli.

Ak niečo nebudem vedieť, zistím to a odpoveď pošlem e-mailom zaregistrovaným príjmateľom.

i

zdroje

BAXA, Patrik. Prešporský duch. Svedectvo dejín. Bratislava: Marenčin PT, s.r.o., 2016.

DUCHOŇOVÁ, Diana. „”Napomínam ťa z otcovskej lásky…” Koncept výchovy a vzdelávania na dvore palatína Mikuláša Esterházyho v prvej polovici 17. stororčia.“ Forum historiae, roč. 4. č. 2, ISSN 1337-6861. 2012. http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/duchonova1_0.pdf (cit. 24. 7 2021).

FEDERMAYER, Frederik. Rody starého Prešporka. Bratislava: MONADA atelier, s.r.o., 2003.

FERKO, Vladimír. Láska na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Smena, 1988.

FUNDÁRKOVÁ, Anna. „”Kto myslí len na svoj osoh, tomu nepatrí meno Pálffy…” Narušenie harmónie a dobrého spolužitie v rode Pálffyovcov v 18. storočí.“ Forum historiae, 2012.

HUPKO, Daniel. Záhorské múzeum / Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdődu. 17. 3 2015. https://www.zahorskemuzeum.sk/uhorsky-palatin-pavol-palfi-z-erdodu/ (cit. 24. 7 2021).

LENGYELOVÁ, Tünde. „Násilie páchané na ženách a možnosti obrany v období raného novoveku.“ In Žena a právo, autor: Tünde LENGYELOVÁ, 205-217. Bratislava: Academic Electronic Press, s.r.o.; Historický ústav SAV Bratislava, 2004.

MOKRES, František. plus.rozhlas.cz. 24. 9 2010. https://plus.rozhlas.cz/rad-manzelstvi-podle-j-a-komenskeho-6647646.

 

i

zaujímavé články

fotky z prehliadky

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie