info k prehliadke

termín už iba na želanie

(cena 5 €/ osoba, minimálne 4 osoby)

Covid - režim OTP

Ak je Bratislava 2. stupni ostražitosti, našej prehliadky sa, žiaľ, môžu zúčastniť len osoby v režime OTP. 

Toto prikazuje  Vyhláška ÚVZ SR 241/ 2021, § 3, písm. b.

Ďakujem za rešpektovanie a dodávam, že ja som zaočkovaná.

» Aktuálne COVID opatrenia pre Bratislavu  «

poplatok

5 € / osoba nad 18 rokov
0 € / osoba do 18 rokov

platba

V hotovosti pred začiatkom prehliadky.

doklad

Z ekologických dôvodov vystavujem pri platbe pokladničný doklad na Vami nadiktovaný e-mail
Záujem o papierový doklad, prosím, oznámte pri platení.

w

otázky a odpovede

Pýtajte sa k téme všetko, čo vás k téme zaujíma. Ak nebudem vedieť, zistím to a odpoveď pošlem e-mailom zaregistrovaným príjmateľom.

fotenie

Počas prehliadky sa spolu odfotíme. S vašim súhlasom. Počas prehliadky bez upozornenia nefotíme. Ide mi len o to, aby sme proste na fotkách všetci dobre vyzerali.Fotky uverejním po prísnej cenzúre na tejto web stránke a na Facebook stránke Katarína Králiková.

c

obsah prehliadky

Víno a jarmoky. Spojenie, ktoré evokuje radosť, družnosť, zábavu, ale i zapeklité dôsledky.

V 17. storočí prežívali vinohradníci takéto “nezabudnuteľné udalosti” až sedemkrát do roka.

Pomedzi to však neustále tŕpli pred hrôzami stavovských povstaní, desom osmanského plienenia i vlastných morových epidémií.

Ale, 17. storočie trvalo 100 rokov. Bolo i dobre, i veselo, i sporne.

Táto prehliadka bude, pri všetkej vážnosti tejto témy, opäť trochu veselá. Lebo také boli jarmoky a takí boli vinohradníci na jarmokoch v 17. storočí v Prešporku.

termín

dohodou

i

zdroje

BENYOVSZKY, Karl. Prechádzka starým Prešporkom. Bratislava: Marenčin PT, 2001.

ČECHOVÁ, Dominika. „Malokarpatské vinohradníctvo v kontexte daňového zaťaženia obyvateľstva Modry, Pezinka a Svätého Jura.“ academia.edu. 2019. https://www.academia.edu/41769439/Malokarpatsk%C3%A9_vinohradn%C3%ADctvo_v_kontexte_da%C5%88ov%C3%A9ho_za%C5%A5a%C5%BEenia_obyvate%C4%BEstva_Modry_Pezinka_a_Sv%C3%A4t%C3%A9ho_Jura.

Dejiny vinohradníctva a vinárstva. 28. 7 2021. https://vinarskaakademia.sk/dejiny-vinohradnictva-a-vinarstva/.

Encyclopaedia Beliana. 2020. https://beliana.sav.sk/heslo/kocovne-divadlo (cit. 2021).

História vinohradníctva v Malokarpatskej oblasti. 1. 10 2020. https://bratislavskykraj.sk/historia-vinohradnictva-v-malokarpatskej-oblasti/ (cit. 28. 7 2021).

HOLČÍK, Štefan. Keď panovník jedol ostatní sa prizerali. 11. 9 2008. https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/16198-ked-panovnik-jedol-ostatni-sa-prizerali.

HORNIAK, Viliam . 2. Vinohradníctvo v Bratislave do 18. storočia. 6. 10 2006. https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/3798-2-vinohradnictvo-v-bratislave-do-18-storocia (cit. 28. 7 2021).

HORVÁTH, Vladislav. „Dejiny Bratislavy – Bratislava hlavným mestom Uhorska (str. 92-126).“ In Dejiny Bratislavy, autor: Vladimír HORVÁTH, Darina LEHOTSKÁ a Ján PLEVA, (str. 92-126). Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, n.p., 1979.

LENGYELOVÁ, Tünde. Život na šľachtickom dvore. Bratislava: SLOVART, s.r.o., 2015.

PŘIBÍK, Zdeněk V. Vinobranie oznamovali salvy a zvonenie. 7. 10 2006. https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/3824-vinobranie-oznamovali-salvy-a-zvonenie.

SEGEŠ, Vladimír. Remeslá a cechy v Prešporku. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o., 2010.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie