Spojené národy pre vzdelávanie, vedu a kultúru – v skratke UNESCO

18. 10. 2021 | spoznávame dejiny

Koncom apríla 1945 zaútočili vojaci sovietskej Červenej armády na fašistický Berlín. O pár dní na to, 30. apríla spáchal 56-ročný Adolf Hitler samovraždu. Tým pomaly, ale isto končila šesť rokov trvajúca druhá svetová vojna. Na opačnom konci sveta, v San Franciscu, sa v tom istom čase stretli diplomati najvyspelejších štátov sveta na konferencii, ktorá mala jediný cieľ.  

Čechov a Slovákov na konferencii v San Franciscu zastupoval syn nebohého prezidenta, 59-ročný Ján Garique Masaryk a tiež syn slovenského národovca, 61-ročný Vladimír Svetozár Hurban spolu s ďalšími desiatimi pánmi a troma dámami.

Cieľom účastníkov konferencie bolo zabrániť ďalšej svetovej vojne. Po 62 dňoch náročných rokovaní podpísali dohodu, známu ako Charta OSN.

Vznik UNESCO – 16. 11. 1945

O pár mesiacov, 24. októbra 1945 sa zástupcovia 50-tich štátov dohodli na založení Organizácie Spojených národov (OSN).

Medzi zástupcami, ktorí stáli pri zakladaní OSN boli aj Vladislav Svetozár Hurban, Ján Papánek a Ivan Krno.

V rámci OSN  zriadili 16. novembra 1945 zástupcovia 37 krajín organizáciu Spojené národy pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Po anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. V skratke UNESCO.

ZDROJ: © UNESCO / Eclair Mondial

Otvorenie prvej generálnej konferencie
Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)
na Sorbonne v Paríži 20. novembra 1946.

Z Ústavy UNESCO:

Slobodné a neobmedzené vzdelávanie národov sveta a slobodná a neobmedzená výmena nápadov a vedomostí sú nevyhnutné pre rozvoj ľudského blahobytu a pre zachovanie bezpečnosti a mieru.

O 27 rokov neskôr, 16. novembra 1972 podpísali vtedajšie členské organizácie UNESCO osobitnú dohodu.

Jej cieľom sa stala katalogizácia a ochrana kultúrnych a prírodných lokalít mimoriadneho významu ako spoločného dedičstvo ľudstva.

Tak vznikol tzv. Zoznam pamiatok UNESCO, resp. Zoznam lokalít Svetového dedičstva UNESCO.

jazyková korektúra

Text neprešiel jazykovou korektúrou.
Citácie sú v pôvodnom znení.
Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na info@katarinakralikova.sk. Rada to opravím.

i

zdroje

Čo Vás zaujalo?

Ďakujem za Váš názor, dojem a komentár.

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

tvorím písaním

Sprevádzam dejinami od roku 2017. Avšak, píšem, odkedy som sa naučila písať. Rada som písala slohové práce v škole. Aj listy. Neskôr ma bavilo písať seminárne práce. Nuž a nedávno som objavila čaro písania blogov. Pomáha mi to učiť sa históriu.

Publikovať texty o historických faktoch je veľká zodpovednosť. Človek by si mal overiť všetko, čo zistí. Dokonca cez viaceré zdroje. Písanie tak trvá dlhšie. Ale baví ma to. Vidím zmysel v tejto forme učenia.

Chcem v tom pokračovať a deliť sa o svoje poznatky s vami, čitateľkami a čitateľmi. Verím, že takéto spoznávanie dejín má zmysel pre mňa aj pre vás.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie