tematická prehliadka

nedeľa, 25. septembra 2022

17:00

BA, Grassalkovichova záhrada – fontána

O prehliadke k téme LÁSKA v 18. storočí:

Prijmite pozvanie na prechádzku v historickom jadre Bratislavy, počas ktorej sa dozviete zaujímavosti o láske v 18. storočí. Oddaný Anton Grassalkovich (1694 – 1771) a pragmatická Mária Terézia Brunschwicková (1775 – 1861) sa nikdy nestretli. Ale ich príbeh lásky vykresľuje atmosféru doby, v ktorej žili.

Dozviete sa teda, prečo sa musel tento predseda Uhorskej komory oženiť až trikrát, hoci zámožná a vzdelaná krstná dcéra panovníčky ani raz? Počas prehliadky si priblížime aj meštiansku sobášnu stratégiu inšpirovanú kráľovnou Máriou Teréziou. Krásne bude i “spomínanie” na šťastné roky, keď v niekdajšom Prešporku žila jej obľúbená dcéra Mária Kristína so svojim milovaným Albertom.

Tieto a mnohé ďalšie zaujímavosti O LÁSKE tiež tvoria dejiny mesta Kempelenopolis, teda Bratislavy v 18. storočí. Vtedy sa v nej narodil, žil a zamiloval diplomat a radca Wolfgang Kempelen (1734 – 1804), ktorého nešťastie v láske priviedlo k vymýšľaniu vynálezov.

i

zdroje poznatkov zdieľaných počas prehliadky

HUPKO, Daniel. 2020. Príbuzenské vzťahy Pálffyovcov a Erdődyovcov v 18. a 19. storočí. [aut. knihy] Katarína MALEČKOVÁ. Familia Pálffy (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 25. septembra 2019 v SNM-Múzeu Bojnice). Bojnice : SNM-Múzeum Bojnice, 2020.

HUPKO, Daniel. 2017. Sobášnne stratégie šľachty v druhej polovici 18. storočia. Prípad staršej vetvy rodu Wilczekovcov. [aut. knihy] Ingrid KUŠNIRÁKOVÁ. “Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií”. Reformná politika Márie TErézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Bratislava : Historický ústav SAV, VEDA – vydavateľstvo SAV, 2017, s. 68-84.

KULCSÁR, Krisztina. 2017. Dcéra a zať v Prešporku. Život na dvore miestodržiteľa Alberta Saského a jeho manželky, Márie Kristíny v Prešporku (1766 – 1780). [aut. knihy] Silvia NÉMETHOVÁ. Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických (Zborník príspevkov z vedeckje konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie). Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017, s. 209 – 217.

KUŠÍK, Michal. 1984. Bratislava Mateja Bela. Bratislava : OBZOR, 1984.

LENGYELOVÁ, Tünde. 2014, 2017. Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha : OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, 2014, 2017.

MRVA, Ivan. 2018. Mária Terézia – vladárka a matka. Bratislava : Perfekt, a. s., 2018. 978-80-8046-874-3.

RISTOVSKÁ, Radoslava. 2012. Brunšvikovci a ich život v Dolnej Krupej (sonda do problematiky). [aut. knihy] Martin LACKO, Tomáš KLUBERT a Ivan VARŠO. Historické rozhľady. Krakov (Poľsko) : Vydavateľstvo a Tlačiareň Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, 2012.

ŠPIESZ, Anton. 1987. Bratislava v 18. storočí. Bratislava : Tatran, 1987.