BA, Konventná 15 - Staré evanjelické lýceum

O prehliadke k téme REMESLÁ v 18. storočí:

Prijmite pozvanie na prechádzku v historickom jadre Bratislavy, počas ktorej sa dozviete zaujímavosti o remeslách v 18. storočí.

Diela majstrov staviteľov a projektantov počas prehliadky uvidíme. Dodnes totiž zdobia naše mesto.

No v niekdajšom Prešporku sa preslávili aj iní remeselníci. Chýrni boli parochniari.

Vyhľadávaní boli aj rukavičkári a samozrejme, “gastro remeselníci” naďalej dominovali.

Pre 18. storočie v Prešporku sú však typickí aj majstri kováči – a nielen chýrny medikováčsky majster Peter Eller, známy autor sochy Archanjela Michala drakobijcu.

Veľa práce mali v 18. storočí majstri debnári, hrnčiari a sklári. Tušíte prečo?

Z celkového počtu vyše 800 majstrov sa počas 90 minútovej prehliadky sa dozviete aj o tých, ktorí sa venovali nevšedým remeslám.   

A určite nevynecháme ani osvietenecké ženy remeselníčky a “pani majstrové”.

i

zdroje poznatkov zdieľaných počas prehliadky

BUBRYAK, Orsolya. 2013. Walch Máté és a Pozsonyi Erdödy-palota. Dávid Fernc 73. születésnapjára – Festschrift für Ferenc Dávid. [Online] 2013. [Dátum: 21. 2 2022.] http://real.mtak.hu/17238/1/DF_Bubryak_Walch_Pozsony.pdf.

LASLAVÍKOVÁ, Jana a VYSKUPOVÁ, Martina. 2016. Mestské divadlo v Prešporku – výber zo zbierok GMB. Academia.edu. [Online] 11. 9 2016. [Dátum: 21. 2 2022.] https://www.academia.edu/44948379/Mestsk%C3%A9_divadlo_v_Pre%C5%A1porku_Municipal_Theatre_in_Pre%C5%A1porok.

MÁJEKOVÁ, Jana Magdaléna. 2020. Prešporskí pekári a ich špeciality. Bratislava : Marenčin PT, s.r.o., 2020.

MRVA , Ivan. 2015. Slovensko v období ranného novoveku (1526-1711). [aut. knihy] Michal HABAJ, a iní. Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť. Bratislava : PERFEKT, 2015, s. 138-199.

MRVA, Ivan. 2018. Mária Terézia – vladárka a matka. Bratislava : Perfekt, a. s., 2018. 978-80-8046-874-3.

ORTVAY, Tivadar. 2017. Ulice a námestia Bratislavy. Ferdinandovo mesto. Bratislava : Marenčin PT, 2017.

PETROVÁ – PLESKOTOVÁ, Anna. 1998. Bratislavskí výtvarní umelci a umeleckí remeselníci 18. storočia – dodatky. ARS 1-3/1998, časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. 1998.

POHANIČOVÁ, Jana a BUDAY, Peter. 2016. Storočie Feiglerovcov. Príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov. Bratislava : Trio Publishing, 2016.

SEGEŠ, Vladimír. 2005. Prešporský pitaval. Bratislava : Perfekt, a.s., 2005.

—. 2010. Remeslá a cechy v Prešporku. Bratislava : Marenčin PT, s. r. o., 2010.

ŠEVČÍKOVÁ, Eva, KLEINOVÁ, Viera a ŠTANGOVÁ, Soňa. Remeslo, umenie, dizajn. Revue o hodnotách remesla a dizajnu – téma čísla: MODROTLAČ. Eva Ševčíková. Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Remeslo, umenie, dizajn. Revue o hodnotách remesla a dizajnu – téma čísla: MODROTLAČ. 03/ 2014.

ŠPIESZ, Anton. 1987. Bratislava v 18. storočí. Bratislava : Tatran, 1987.

—. 2021. Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku, 15. – 19. stororčie. Bratislava : Perfekt, a. s., 2021.

  1. Vyšivkárstvo. Ústredie ľudovej umeleckej výrovy . [Online] 28. 7 2021. http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/vysivkarstvo/.