tematická prehliadka

nedeľa, 18. septembra 2022

17:00

BA, Rybné nám. – Morový stĺp

O prehliadke k téme ZDRAVIE v 18. storočí:

Prijmite pozvanie na prechádzku v historickom jadre Bratislavy, počas ktorej sa dozviete zaujímavosti o zdravotnej starostlivosti v 18. storočí.  Kempelenopolis, to je mesto Bratislava v 18. storočí. Vtedy sa v ňom narodil a väčšinu života prežil Wolfgang Kempelen (1734 – 1804), autor prvého zariadenia na tlač textu pre nevidiacich a zároveň priekopník logopédie.

Ján Justus Torkoš (1699 – 1770), lekár z Kempelenopolisu vtedy vytvoril prvý farmaceutický sadzobník. Ako vyzeral? Čo predchádzalo jeho vytvoreniu? Prečo ho vlastne potrebovali a na čo ho využívali? To všetko sa dozviete počas prehliadky.

Témou prehliadky budú teda dejiny zdravotníckej starostlivosti v niekdajšom Prešporku počas 18. storočia. Formovali ich morové epidémie, čierne kiahne aj počiatky očkovania širokej verejnosti. Tiež lekárske spolky, zdravotnícka komisia Miestodržiteľskej rady a obzvlášť konkrétni lekári, lekárnici, nuž a v neposlednom rade aj ich šľachtickí pacienti.

Počas 90-minútovej prehliadky si pripomenieme aj patrónov pri bolestiach, chorobách a morových epidémiách. Nevynecháme ani ľudové liečiteľské metódy z doby osvietenstva.

Priblížime si aj starostlivosť o mrzákov, o nemanželské bábätká a tiež príbeh dvoch podivných sestier z Prešporku. Srdečne vás pozývam spoznať i počiatky vzniku chýrnej lekárne u Salvatora.

Po trase v historickom jadre Bratislavy sa dozviete aj veľa ďalších zaujímavosti o zdravotnej starostlivosti v Kempelenopolise, za vlády Márie Terézie.

úvodník prehliadky

Mária Terézia a jej zdravotnícka reforma v Kempelenopolise

V októbri 1728 nariadil uhorský kráľ Karol III. vybudovať na hranici s Osmanskou ríšou karanténne stanice. Bolo to v dejinách Uhorska prvýkrát, čo týmto spôsobom panovník skúšal zabrániť šíreniu morovej epidémie. Jeho dcéra Mária Terézia (1717 – 1780) mala vtedy niečo vyše 11 rokov. Keď po svojom otcovi nastúpila na trón, zaviedla v zdravotnej starostlivosti oveľa väčšie novinky.

prečítať celý blog (rozsah A4)

i

zdroje poznatkov zdieľaných počas prehliadky

BARTUNEK Anton [Online] // Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove – 2/2017. – 2 2017. – 11. 2 2022. – http://dejiny.unipo.sk/PDF/2017/02_2_2017.pdf.

BARTUNEK Anton Dejiny slovenského lekárnictva I. (10. stor. – 1918) [Kniha]. – Prešov : Abwart, 2012.

BARTUNEK Anton HISTORICKÝ VÝVOJ FARMACEUTICKÉHO VZDELÁVANIA VO VZŤAHU K ÚZEMIU DNEŠNÉHO SLOVENSKA OD 14. STOROČIA DO ROKU 1918 (Prvá časť) [Časopis] // Dejiny, internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. – 1 2017. – 1.

BENYOVSZKY Karl Prechádzka starým Prešporkom [Kniha]. – Bratislava : Marenčin PT, 2001.

Česko-slovenská/ Slovensko-čestká komise historiku Československá historická ročenka 2001 [Kniha]. – Brno : Masarykova unmivezita v Brne, 2001. – 80-210-2743-6.

Encyclopaedia Beliana [Online] // Encyclopaedia Beliana. – 2020. – 2021. – https://beliana.sav.sk/heslo/kocovne-divadlo. – 978-80-89524-30-3..

FEDERMAYER Frederik Rody starého Prešporka [Kniha]. – Bratislava : MONADA atelier, s.r.o., 2003.

GROLL Andrej Wolfgang von Kempelen – život a dielo, fakty a vyvrátené mýty [Správa]. – Bratislava : Kemplenopolis, o. z., 2018.

HAMAR Tomáš Svedectvá o existencii mecénov lekára Justusa Jána Torkoša v jeho tlačených dielach a v archívnych materiáloch [Periodikum] // Studia Bibiliographica Posoniensia 2020. – 2020. – s. 108 – 119.

JANOTA Igor Dobrodružný život J. W. Kempelena [Kniha]. – Bratislava : Marenčin PT, s.r.o., 2010.

JANOTA Igor Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave [Kniha]. – Bratislava : Marenčin PT, s.r.o., 2017.

KUŠÍK Michal Bratislava Mateja Bela [Kniha]. – Bratislava : OBZOR, 1984.

KUŠNIRÁKOVÁ Ingrid Verejné zdravotníctvo a ochrana zdravia obyvateľstva v čase panovania Márie Terézie [Časť knihy] // “Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií”. Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska / aut. knihy KUŠNIRÁKOVÁ Ingrid (a kol.). – Bratislava : Historický ústav SAV, 2016.

MICHÁLEK Slavomír História zadnými dverami 2 [Kniha]. – Bratislava : Premedia. Historický ústav SAV, 2020.

ŠPIESZ Anton Bratislava v 18. storočí [Kniha]. – Bratislava : Tatran, 1987.

ŠPIESZ Anton Bratislava v stredoveku [Kniha]. – Bratislava : Perfekt, a. s., 2018.

TOPOĽ Ivan Ako sal liečilo pred 170 rokmi | článok z 18.2.1940 [Periodikum] // Slovák. – 18. 2 1940. – s. 5.

fotky z prehliadky v nedeľu 19. júna 2022

FOTO: Ivana Čičmancová