tematická prehliadka

arcibiskup Imrich Esterhazy ♥ Karol III., ♥ jeho dcéra Mária Terézia, ♥ jej syn Jozef II.,  ♥  jeho brat Leopold II. ♥  a ich korunovácie v Dóme sv. Martina ♥ 

v 18. storočí v Prešporku

zraz

 • nedeľa, 3. júla 2022
 • od 16:45 hod.
 • BA, Rudnayovo nám. – schody
 • prehliadka začína o 17:00 hod.

poplatok

 • 5 € / 18 r. +
 • 0 € / < 18 r.

platba

 • v hotovosti
 • pred začiatkom prehliadky

O prehliadke k téme UDALOSTI v 18. storočí:

Prijmite pozvanie na prechádzku v historickom jadre Bratislavy, počas ktorej sa dozviete zaujímavosti o významných udalostiach v 18. storočí.

Kempelenopolis, to je Bratislava v 18. storočí. Vtedy sa v nej narodil a žil Wolfgang Kempelen (1734 – 1804), ktorý k istej udalosti vytvoril šachový automat Turek a vidieť ho sa stalo udalosťou.

V Kempelenopolise však ľudia zažili aj iné udalosti. Veľkolepo slávili hlavne korunovácie. Na prehliadke sa dozviete:

 • na čo si potrpel korunovaný Karol III.?
 • čo sa udialo, keď korunovali kráľovu manželku Alžbetu Kristínu?
 • ako zmenila priebeh korunovácie Mária Terézia?
 • prečo naozaj nebol korunovaný Jozef II.
 • ako nezvyčajne viedla korunovačná trasa Leopolda II.?

V Kempelenopolise medzitým ľudia zorganizovali aj pompézne podujatie na počesť obľúbeného arcibiskupa Imricha Esterháziho.

Popritom sa v Kempelenopolise tiež konali aj menej významné udalosti

 • uhorské snemy,
 • jarmoky,
 • popravy
 • aj oslavy.

Spoznáte teda významné aj zábavné udalosti v Kempelenopolise.

priebeh

 • 90 min.
 • bezbariérový
 • historické centrum Bratislavy

koniec

 • BA, Hlavné námestie
w

info

registrácia

 • nie je nutná

Podrobné organizačné informácie

fotenie

Počas prehliadky sa spolu odfotíme.
Ak budete súhlasiť.

Počas prehliadky bez upozornenia nefotíme. Ide mi len o to, aby sme proste na fotkách všetci dobre vyzerali.

Fotky uverejním po prísnej cenzúre na tejto web stránke a na Facebook stránke Katarína Králiková.

w

otázky a odpovede

Uvítam Vaše otázky na všetko, čo vás k téme zaujíma. Pýtajte sa hneď, aby ste nezabudli.

Ak niečo neviem, rada to zistím a odpoveď pošlem e-mailom zaregistrovaným príjmateľom.

doklad

Vystavujem elektronický pokladničný doklad.
Posielam ho pri platení na Vami nadiktovaný e-mail.
Z ekologických dôvodov.

Záujem o papierový doklad, prosím, oznámte pri platení.

Záujem o platbu vopred na účet, prosím, hláste na e-mail info@katarinakralikova.sk,. Pošlem Vám Variabilný symbol.

h

úvodník prehliadky

Názov článku

Perex

viac

i

zdroje poznatkov zdieľaných počas prehliadky

FEDERMAYER, Frederik. 2003. Rody starého Prešporka. Bratislava : MONADA atelier, s.r.o., 2003.

GRAMS, Jörg a HOLČÍK, Štefan. 2011. Kráľovská rezidencia v Bratislave. Tereziánske projekty. [aut. knihy] Peter HYROSS. Zborník Múzea mesta Bratislavy. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2011, s. 105-142.

GROLL, Andrej. 2018. Wolfgang von Kempelen – život a dielo, fakty a vyvrátené mýty. Bratislava : Kemplenopolis, o. z., 2018.

HOLČÍK, štefan Pavel. 1986. Korunovačné slávnosti. Bratislava 1563 – 1830. Bratislava : Tatran, 1986.

CHEMLINOVÁ, Katarína a RAGAČ, Radoslav. 2009. Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho. Niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2009.

MRVA, Ivan. 2018. Mária Terézia – vladárka a matka. Bratislava : Perfekt, a. s., 2018. 978-80-8046-874-3.

NÉMETHOVÁ, Silvia. 2017. Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických (Zborník príspevkov z vedeckej koferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017.

PÖTZL – MALÍKOVÁ, Mária. 2009. Bratislavský hrad za Márie Terézie. Bratislava : Marenčin PT, s.r.o., 2009.

ŠPIESZ, Anton. 1987. Bratislava v 18. storočí. Bratislava : Tatran, 1987.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie