tematická prehliadka

termín už iba na objednávku

kontakt:

0915 546 132

info@katarinakralikova.sk

BA, Rudnayovo nám. – schody

O prehliadke k téme UDALOSTI v 18. storočí:

Prijmite pozvanie na 90 minútovú prechádzku v historickom jadre Bratislavy, počas ktorej sa dozviete zaujímavosti o významných udalostiach v 18. storočí.  Kempelenopolis, to je Bratislava v 18. storočí. Vtedy sa v nej narodil a žil Wolfgang Kempelen (1734 – 1804), ktorý k istej udalosti vytvoril šachový automat Turek a vidieť ho sa stalo udalosťou.

V Kempelenopolise však ľudia zažili aj iné udalosti. Veľkolepo slávili hlavne korunovácie. Na prehliadke sa dozviete:

  • na čo si potrpel korunovaný Karol III.?
  • čo sa udialo, keď korunovali kráľovu manželku Alžbetu Kristínu?
  • ako zmenila priebeh korunovácie Mária Terézia?
  • prečo naozaj nebol korunovaný Jozef II.
  • ako nezvyčajne viedla korunovačná trasa Leopolda II.?

V Kempelenopolise medzitým ľudia zorganizovali aj pompézne podujatie na počesť obľúbeného arcibiskupa Imricha Esterháziho. Spoznáte teda významné aj zábavné udalosti v Kempelenopolise.

i

zdroje poznatkov zdieľaných počas prehliadky

FEDERMAYER, Frederik. 2003. Rody starého Prešporka. Bratislava : MONADA atelier, s.r.o., 2003.

GRAMS, Jörg a HOLČÍK, Štefan. 2011. Kráľovská rezidencia v Bratislave. Tereziánske projekty. [aut. knihy] Peter HYROSS. Zborník Múzea mesta Bratislavy. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2011, s. 105-142.

GROLL, Andrej. 2018. Wolfgang von Kempelen – život a dielo, fakty a vyvrátené mýty. Bratislava : Kemplenopolis, o. z., 2018.

HOLČÍK, štefan Pavel. 1986. Korunovačné slávnosti. Bratislava 1563 – 1830. Bratislava : Tatran, 1986.

CHEMLINOVÁ, Katarína a RAGAČ, Radoslav. 2009. Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho. Niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2009.

MRVA, Ivan. 2018. Mária Terézia – vladárka a matka. Bratislava : Perfekt, a. s., 2018. 978-80-8046-874-3.

NÉMETHOVÁ, Silvia. 2017. Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických (Zborník príspevkov z vedeckej koferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017.

PÖTZL – MALÍKOVÁ, Mária. 2009. Bratislavský hrad za Márie Terézie. Bratislava : Marenčin PT, s.r.o., 2009.

ŠPIESZ, Anton. 1987. Bratislava v 18. storočí. Bratislava : Tatran, 1987.