informácie

pravidlá | akreditácie | oprávnenia | fakturácia

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie

[thrive_leads id='28674']

pravidlá

i

prečítajte si, prosím

~

prečítajte si, prosím

akreditácie

Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, 29.05.2022

Číslo potvrdenia o akreditácii: 2019/2020/55/1

Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 3/2022

Lektor

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, 08.04.2022

Číslo potvrdenia o akreditácii: 3319/2018/21/1

Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 2022/L/326

Číslo osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii: Lektor, 232002, úroveň 5: 2022/C/080

Múzejný pedagóg

Slovenské národné múzeum, 29.09.2020

Číslo potvrdenia o akreditácii: 3509/2016/144/1

Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 3509/2016/144/1

Sprievodca cestovného ruchu

Ekonomická univerzita v Bratislave, 03.06.2017

Číslo potvrdenia o akreditácii: 3232/2016/17/1

Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: EUBA2017/32

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 20.06.2016

Číslo potvrdenia o akreditácii: 3293/2012/106/1

Číslo osvedčenia akreditovaného kurzu: 143

oprávenia

Z
živnostenské oprávnenie

Okresný úrad Bratislava

 • číslo živnostenského registra:  110-19302
 • n
  predmet prevažujúcej činnosti SK NACE Rev. 2
 • kód SK NACE Rev. 2: 79.90
 • názov SK NACE Rev. 2:  služby turistických sprievodcov
 • oprávnenie k používaniu hudby počas prehliadok
  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
  Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2

  Číslo licencie na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR: 2201115229

  fakturácia

  fakturačné údaje
  Katarína Králiková – S
  Zochova 760/16
  81103 Bratislava-Staré Mesto
  IČO:   45386188
  DIČ:   1044749156
  č. ú.:   SK29 8360 5207 0042 0674 8514
  kód virtuálnej registračnej pokladne
  99910447491560001
  číslo účtu
   SK29 8360 5207 0042 0674 8514