Bosorky ovplyvňovali osud, lekár Rayger vedu v 17. storočí v Prešporku

16. 07. 2021 | tematická prehliadka

Ženy, aj bez univerzitného vzdelania vycítili čo trápi človeka. Poznali účinok byliniek. Odmalička pozorovali babičku, mamu aj dedinské liečiteľky ako ich zberajú, sušia, kombinujú a dávkujú. Považovali za samozrejmé, že i ony raz budú bylinkami pomáhať iným. V mestách liečenie fungovalo inak. Obzvlášť počas 17. storočia v kráľovskom korunovačnom Prešporku.

Prehliadka k téme zdravie v 17. storočí v Prešporku zahŕňa dve, takmer protichodné oblasti.

  • Na jednej strane sa v Prešporku po celé 17. storočie rozvíjali svetské aj cirkevné lekárne.
  • Na druhej strane v meste aj naďalej žilo množstvo ľudí, ktorí navštevovali ľudové liečiteľky.

Naša trasa začína tak trochu symbolicky na mieste, kde bola v roku 1602 upálená prvá žena obvinená z bosoráctva. Povieme si, ako boli vnímané liečiteľky, čarodejnice a ako bosorky.

FOTO: Janka Kollárová

Samozrejme, na úvod zrekapitulujeme poznatky k téme ZDRAVIE v 16. storočí v Prešporku.

Vysvetlíme si tiež, prečo boli bosorky prenasledované a obviňované. Nevynecháme ani vypočúvací proces a spôsob odsúdenia.

Druhou hlavnou témou prehliadky je život a práca významného prešporského lekára patológa Karola Raygera st. (22. 9. 1641 – 14. 9. 1707).

Počas prehliadky sa pristavíme aj pri domoch, v ktorých počas 17. storočia žili ďalší zaujímaví lekári.

Povieme si aj o všelieku Theriaku aj o bosoráckych praktikách, ktoré poburovali spoločnosť.

Dozviete sa tiež, ako pomáhali uzdravovať sa ľuďom Milosrdní bratia rehole sv. Jána z Boha.

Mojim cieľom je, aby ste si z prehliadky niečo zapamätali.

Preto, aj po tejto prehliadke budete mať možnosť pripomenúť si nové poznatky v kvíze.

Rovnako tak, ako tomu bolo pri téme VZDELÁVANIE, po ktorej ste si mohli urobiť KVÍZ | Ján Amos Komenský a učitelia v 17. storočí v Prešporku.

 A viete na čo sa najviac teším?

Na vaše otázky k téme prehliadky. 

jazyková korektúra

Text neprešiel jazykovou korektúrou. Citácie sú v pôvodnom znení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na info@katarinakralikova.sk. Rada to opravím.
i

zdroje

BABAI , F., & KARABOVÁ , K. (Faksmile 1773. Vydané 2019). Ungariae Reges – Uhorskí králi. Bratislava: Perfekt, a.s.

BARTUNEK, A. (2012). Dejiny slovenského lekárnictva I. (10. stor. – 1918). Prešov: Abwart.

BAXA, P. (2016). Prešporský duch. Svedectvo dejín. Bratislava: Marenčin PT, s.r.o.

DUCHOŇOVÁ, D. (10. 4 2020). Chorých zamurovali v dome kým sa nevyyliečili alebo morová epidémia robila z ľudí beštie. Dostupné na Internete: History HNonline: https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/2129163-chorych-zamurovali-v-dome-kym-sa-nevyliecili-alebo-nezomreli-morova-epidemia-robila-z-ludi-bestie

ELIÁŠOVÁ, A. (10. 9 2016). Poklady z archívov Milosrdných bratov. (I. KUŠNIRÁKOVÁ, Umelec) Bratislava. Dostupné na Internete: https://www.milosrdni.eu/site/bratislava/home/article/1389.html

FEDERMAYER, F. (2003). Rody starého Prešporka. Bratislava: MONADA atelier, s.r.o.

FULMEKOVÁ, D. (2020). Agáta. Čarodejnicu nenecháš nažive. Bratislava: SLOVART, s.r.o.

HAĽKO, J., & ROJKA, Ľ. (2015). Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773. Trnava: Vydavateľstvo Dobrá kniha.

HORVÁTH, P. (2000). Nobilitácia a erby lekárov na Slovensku v prvej polovici 17. storočia (str. 17-22). Dostupné na Internete: Forum historiae: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/95021/GHH2000_1.pdf

HORVÁTH, V. (1979). Dejiny Bratislavy – Bratislava hlavným mestom Uhorska (str. 92-126). In V. HORVÁTH, D. LEHOTSKÁ, & J. PLEVA, Dejiny Bratislavy (s. (str. 92-126)). Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, n.p.

KRÁLIK, Ľ. (2015). Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV.

LENGYELOVÁ, T. (2013). Bosorky, strigy, čarodejnice. Bratislava: TRIO Publishing, s.r.o.

MRVA, I. (21. 6 2021). Doktor Jesenius bol vedec vo víre politiky. Dostupné na Internete: Lekárske noviny: https://lekarskenoviny.sk/index.php/2021/06/21/doktor-jesenius-bol-vedec-vo-vire-politiky/

PEKAŘOVÁ, K. (2021). Prírodovedné a lekárske spolky na území Slovenska (1850 – 1918). Dostupné na Internete: Univerzitná knižnica Bratislava: file:///C:/Users/katar/Desktop/PREHLIADKY/ZDRAVIE/ZDRAVIE%20-%202021%20-%20Lek%C3%A1r%20Karol%20Rayger%20st.%20a%20bosorky%20v%2017.%20storo%C4%8D%C3%AD%20v%20Pre%C5%A1porku/pekarova%20-%20lek%C3%A1rske%20spolky%20-%20Rayger.pdf

PRIKRYL, Ľ. (13.1.2017). Karol Rayger st. QUARK. Dostupné na Internete: https://www.quark.sk/priekopnik-patologie/

REHÁČKOVÁ, T. (2012). Historické záhrady a parky Bratislavy. Bratislava: Vydavateľstvo TRIO Publishing, s. r. o.

SZABÓ, J. (2017). Ovidius Faust – Príbehy zo starej Bratislavy. Bratislava: Perfekt, a.s.

ŠPIESZ, A. (2018). Bratislava v stredoveku. Bratislava: Perfekt, a. s.

TOMČÍK, V. (2008). Rozkoš, nevera a predajná láska. Bratislava: Ikar, a. s.

ZRUBEC, L. (1991). Osobnosti našej minulosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.