Svätý Štefan, uhorský kráľ a kostol Kapucínov

18. 12. 2022 | spoznávame dejiny

“Kráľovstvo jedného jazyka a jedného mravu je slabé a krehké,” tak poúčal kráľ Štefan syna Imricha, svojho následníka. Kráľovstvo, ktoré mu chcel odovzdať budoval v boji, krviprelievaním i vraždami. Pohanov kristianizoval i násilím, príkazmi aj oslepovaním. Napriek tomu ho vyhlásili za svätého. A zločiny pripísali jeho manželke, kráľovnej Gizele. Taká bola doba. Kráľ Štefan bol však napriek tomu fakt v dobrom výnimočný.

Kanonizácia je v kresťanstve proces vyhlásenia konkrétneho človeka za svätého. V 11. storočí ešte neboli podmienky kanonizácie tak prísne. Často stačilo, ak bol dotyčný horlivým šíriteľom kresťanskej viery. Prvý uhorský kráľ Štefan takým jednoznačne bol.

Svätý Štefan I. kráľ

Svätý Štefan Uhorský pochádzal z rodu Arpádovcov a žil na prelome 10. a 11. storočia. Pri narodení dostal meno Vajk, ale už vo veku 5 rokov bol pokrstený menom Štefan, čo v gréčtine znamená “ovenčený slávou”.

Oženil sa s kresťankou Gizelou Bavorskou.

Po vražde protivníka pohana Kopáňa ho, na jeho žiadosť, pápež v roku 1000 vyhlásil za kráľa Uhorska.

Následne rozbehol v celom kráľovstve násilnú kristianizáciu. Prikázal stavať kostoly a každú nedeľu ich navštevovať, odvádzať kňazom povinný príspevok a dodržiavať Božie prikázania.

Odhliadnuc od toho, že tak robil proti vôli pôvodne pohanského ľudu, dosiahol tým v krajine relatívny poriadok a systém, ochranu a nepriamou cestou aj šírenie obchodu a kultúry ako takej.

V Bratislave tohto prvého uhorského kráľa pripomína kostol na Župnom námestí, ktorý nesie patrocínium svätého Štefana, uhorského kráľa.

FOTO: Katarína Králiková

Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa na Župnom nám. v Bratislave

Stárnuci kráľ Štefan na sklonku života prišiel o svojho jediného syna Imricha, ktorý zomrel na poľovačke.

Jeho nástupcom sa stal Peter Orseolo, syn Štefanovej sestry, čo pôsobí ako tzv. avankulát – teda princím v nástupníckom poriadku, kedy “na zdedený trón” zasadne syn kráľovej sestry.

Zúfalý panovník preto zveril celé svoje kráľovstvo pod ochranu Panny Márie. Tento motív, a tiež vedutu Bratislavy s hradom namaľoval kapucín Udalricus na hlavný oltár kostola.

 

FOTO: Katarína Králiková

Hlavný oltár v kostole sv. Štefana, uhorského kráľa na Župnom nám. v Bratislave

Kostol je z 18. storočia, prestavaný ešte v 18.  a aj v 19. storočí.

Po celý čas patrí kapucínom, ktorí po Františkánoch a Klariskách tvoria tretiu vetvu Rehole sv. Františka z Assisi.

Do Prešporku prišli kapucíni v 17. storočí. Zo začiatku pôsobili v Kaplnke sv. Kataríny na Michalskej ul.

Nový kostol na dnešnom Župnom námestí v Bratislave zasvätili práve svätému Štefanovi I. uhorskému kráľovi – ale prečo práve tomuto svätcovi, to sa mi zatiaľ nepodarilo zistiť.

V každom prípade, hoci tento kostol voláme Kapucínsky oficiálne sa volá Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa.

FOTO: Katarína Králiková

Socha sv. Štefana, uhorského kráľa v Múzeu mesta Bratislavy

Svätý Štefan I. kráľ je často znázorňovaný so zemeguľou ako symbolom Uhorského sveta, ktorý dáva pod ochranu Panne Márii, čím spustil tzv. Mariánsky kult v Uhorsku na celé stáročia. Dnes je Sedembolestná Panna Mária dokonca patrónkou Slovenska.

Kráľ Štefan I. bol už 45 rokov po svojej smrti kanonizovaný za svätého. Jeho vraždy a zločiny kronikár pripísal Štefanovej manželke Gizele Bavorskej, hoci tá k tomu nemala žiadny dôvod.

Ale i tak, tento prvý uhorský kráľ, Štefan z rodu Arpádovcov vytvoril základy veľkého, mocného a hlavne spoločného kráľovstva rôznych národností. To si zaslúži obdiv, úctu, alebo aspoň spomienku.

jazyková korektúra

Text neprešiel jazykovou korektúrou.
Citácie sú v pôvodnom znení.
Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na info@katarinakralikova.sk. Rada to opravím.

pre viac odborných súvislostí odporúčam prečítať článok

LYSÝ Miroslav: Štefan I. – Kto bol zakladateľ Uhorského kráľovstva?

i

zdroje

JANOTA, Igor. 2017. Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave. Bratislava : Marenčin PT, s.r.o., 2017.

ŠVIHRAN , Ladislav. 2016. Kto nám vládol. Bratislava : Perfekt, a.s., 2016.

Primaciálny palác (exteriér + interiér)

piatok, 13. októbra 2023 - 10:00 hod.

organizátor: SENIORI V POHYBE, o. z./ pre dospelých
3 €
registrácia: info@seniorivpohybe.sk alebo na 0944 577 573