Remeslá v Prešporku

Remeslá v Prešporku

Remeslá, činnosť, na základe ktorej vznikalo naše mesto už v praveku. Počas prehliadky v historickom jadre Bratislavy sa o dejinách remeselnej činnosti v Prešporku. Priblížime si postavenie remeselných učňov, poctivých aj záletných tovarišov a samozrejme hlavne ich...
Richtár Jakub v gotickom Prešporku

Richtár Jakub v gotickom Prešporku

Na prehliadke sa dozviete ako v 13. storočí vybavil richtár Jakub I. mestské privilégia od kráľa Ondreja III. a ako jeho vnuk richtár Jakub II. pozdvihol mesto Prešporok na jedno z najbohatších miest v Uhorsku. Okrem toho si však priblížime aj život prvého mešťana...
Udalosti v Prešporku

Udalosti v Prešporku

Historické míľniky a rôzne udalosti, ktoré sa odohrali v Prešporku neraz vplývali na dejiny celého Uhorska. Priblížime si tie najdôležitejšie a aj najzaujímavejšie. Prehliadka vedie ulicami historického jadra Bratislavy. Dozviete sa počas nej nielen o korunováciách,...
Umenie v Prešporku

Umenie v Prešporku

Sochárske, výtvarné, hudobné a divadelné umenie si priblížime počas príjemnej prechádzky v historickom jadre Bratislavy. Uvidíte jeho stopy na gotických, renesančných, barokových, klasicistických, secesných ale aj moderných budovách, ktoré stáli v Prešporku a zdobia...
Vzdelávanie v Prešporku

Vzdelávanie v Prešporku

Spoznáte ako sa vyvíjalo vzdelávanie v Prešporku (dnes Bratislava) od stredoveku po medzivojnové obdobie. Trasa v historickom jadre Bratislavy vedie popri budovách, kde boli katolícke, evanjelické, mestské, súkromné a dievčenské vzdelávacie inštitúcie a školy....