Kochova záhrada

Kochova záhrada

Kochova záhrada Kochova záhrada kedysi patrila pod Kochovo sanatórium, ktoré v medzivojnovom období (1930 – 1939) prevádzkoval profesor MUDr. Karel František Koch (1890 – 1981). Od júla 2022 je to verejný mestský park. Vstup má z južnej strany, z kopca,...
Korunovačná Bratislava

Korunovačná Bratislava

Počas prechádzky ulicami historického jadra Bratislavy spoznáte udalosti, miesta a budovy, ktoré sú spojené s 18-timi korunováciami, ktoré sa v niekdajšej Bratislave konali od roku 1563 do roku 1830.  ZRAZ: Župné námestie, pred Kostolom sv. Jána z Mathy a Félixa z...
Miesta objavov keltských pokladov

Miesta objavov keltských pokladov

Počas prehliadky sa dozviete, kde v dnešnej mali Kelti svoje oppidum a tiež akropolu. Objavíte miesta, kde sa našli poklady Keltov, ale aj predmety z keltskej domácnosti a dielne kováčov, zlievačov, hrnčiarov a minciarov. Spoznáte zároveň keltskú kultúru – ich spôsoby...
Národné obrodenie zrodené v Prešporku

Národné obrodenie zrodené v Prešporku

Pre skupiny II. stupňa základných škôl a gymnázií ponúkam interaktívnu prehliadku na tému Národné obrodenie. Trasa vedie z Rudnayovho nám. chronologicky od 18. storočia, kedy študoval na Generálnom seminári Anton Bernolák, cez pôsobenie Alexandra Rudnaya či Jána...
Osobnosti vytesané do pamätníkov

Osobnosti vytesané do pamätníkov

Deti, školáci ale aj dospelí spoznajú počas interaktívnej prehliadky v historickom jadre Bratislavy osobnosti vytesané do pamätníkov. Zároveň im priblížim aj život sochárov, ktorí ich pamätníky vytvorili a tiež okolnosti, za ktorých boli pamätníky vytvorené a...