informácie, poznámky a vysvetlivky k mojim textom

korunovačné insígnie

Insígnie sú, podľa slovníka cudzích slov, odznaky moci.

Korunovačné insígie sú teda korunovačné symboly.

  • KORUNA – bola najdôležitejším korunovačným klenotom, boli jej pripisované mystická svätosť a sila. /zdroj: historickarevue.com/
  • JABLKO – symbolizuje moc a vládu nad svetom (guľa), je symbolom univerzálnej vlády, ktorú vykonáva kresťanský panovník (kríž) /zdroj: wikipedia/
  • ŽEZLO – symbol svetskej moci panovníka, najmä cisára a kráľa, neskôr i kniežaťa /zdroj: wikipedia/
  • MEČ – symbol vlády a spravodlivosti /zdroj: historyweb.dennikin.sk/

Uhorskí králi používali aj korunovačný plášť prvého uhorského kráľa sv. Štefana I. ako symbolické pripomenutie vzniku a udržania Uhorského kráľovstva. /zdroj: Štefan Holčík: Korunovačné slávnosti Bratislava 1563 – 1830/

názvy

Väčšina názvov miest, námestí, ulíc, budov a pod. bola pôvodne označená v latinskom, nemeckom alebo maďarskom jazyku.

Ja v blogoch a poznámkach k prehliadkam používam ich súčasnú slovenskú verziu.

w

viacjazyčnosť v Prešporku

Približne od 14. storočia začalo na územie dnešného Slovenska – a teda aj do Prešporku – prichádzať veľa nemeckých remeselníkov, učiteľov, obchodníkov a okrem mnohých iných aj kňazov. V Prešporku od tých čias drvivá väčšina ľudí hovorila po nemecky. 

Po Bitke pri Moháči v roku 1526 začalo na dnešné územie Slovenska prichádzať veľa ľudí z juhu Uhorska, ktorí rozprávali po maďarsky, chorvátsky či srbsky.

V roku 1563 sa Prešporok sa stal korunovačným mestom, do ktorého prichádzalo žiť mnoho šľachtických rodín z Talianska či Rakúska a ďalších krajín.

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 začal byť na celom území Uhorska povinný maďarský jazyk. To spôsobilo, že o niekoľko generácií už väčšina ľudí hovorila po maďarsky, aj keď starousadlícke rodiny si uchovávali nemeckú reč.  Tak ako dnes používame v hovorovej reči veľa anglických slov, aj ľudia v Prešporku mixovali vo vetách nemčinu, maďarčinu i slovenčinu.

zdroj fotiek

Väčšinu fotiek som robila ja sama.

Ak v texte uvádzam pri fotke: archív KK, znamená to, že sú to moje fotky, ktoré z môjho mobilu robil niekto iný, väčšinou môj manžel, dcéry, rodina alebo priatelia.

Zaregistrujte sa

ak chcete dostávať

pripomienky na prehliadky

a blogy ako víkendové čítanie.